Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-03-13 11:11:38
Autor: Anna Piłat
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-02-20 12:38:52
Autor: Anna Piłat
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Data: 2020-02-13 13:16:39
Autor: Anna Piłat
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2020-02-12 10:09:19
Autor: Anna Piłat
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2020-02-10 15:33:34
Autor: Anna Piłat
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2020-02-05 12:47:39
Autor: Anna Piłat
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2020-02-04 12:09:56
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »