Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
rejestr zmian informacji

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2020-03-23 12:12:34
Autor: Anna Piłat
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2020-03-11 08:56:06
Autor: Anna Piłat
Informacja o złożonych ofertach
Data: 2020-03-06 10:08:37
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »