Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
rejestr zmian informacji

aktualizacji
Data: 2019-08-29 12:59:51
Autor: Danuta Wytrążek
aktualizacja
Data: 2019-08-29 12:56:58
Autor: Danuta Wytrążek
aktualizacja
Data: 2019-06-14 12:07:36
Autor: Danuta Wytrążek
dodano druk do pobrania
Data: 2018-06-05 09:57:10
Autor: Danuta Wytrążek
Zmiana regulaminu (Uchwała Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/262/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.)
Data: 2013-06-06 08:33:47
Autor: Danuta Wytrążek
wymiana błędnego załącznika dotyczącego stypendium jednorazowego
Data: 2012-01-17 12:04:04
Autor: Danuta Wytrążek
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »