Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 10763)

Data: 2020-06-05 08:50:35
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

Data: 2020-06-04 12:31:48
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-06-02 13:00:58
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycjach nr 45, 46, 47 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-06-02 10:40:00
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-06-02 10:09:24
Autor: Maciej Śmieszek

NUMER SPRAWY GO.683.3.14.2018

aktualizacja informacji


Data: 2020-06-01 09:49:18
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

NUMER SPRAWY GO.683.3.17.2018

aktualizacja informacji


Data: 2020-06-01 09:47:20
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

NUMER SPRAWY GO.683.3.15.2018

aktualizacja informacji


Data: 2020-06-01 09:46:39
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

NR SPRAWY GO.683.3.2.2016

aktualizacja informacji


Data: 2020-06-01 09:45:56
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

Data: 2020-05-29 14:22:20
Autor: Katarzyna Puczyńska

Data: 2020-05-29 12:48:38
Autor: Elżbieta Damasiewicz

RAPORT O STANIE POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA 2018 R.

Przeniesiono do katalogu docelowego


Data: 2020-05-29 12:36:02
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-05-29 10:00:35
Autor: Jacek Lorczak

Data: 2020-05-29 09:53:57
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

Data: 2020-05-28 13:52:34
Autor: Jacek Lorczak

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-26 11:14:45
Autor: Anna Piłat

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-26 11:14:40
Autor: Anna Piłat

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-26 11:11:36
Autor: Anna Piłat

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-26 11:11:31
Autor: Anna Piłat

przetarg nieograniczony

Archiwizacja treści


Data: 2020-05-26 11:11:24
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 10763)