Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 10965)

Druki

Aktualizacja treści


Data: 2020-09-22 11:41:57
Autor: Joanna Remus

Druki

Aktualizacja treści


Data: 2020-09-22 11:41:06
Autor: Joanna Remus

Druki

Aktualizacja treści


Data: 2020-09-22 11:41:03
Autor: Joanna Remus

Druki

Aktualizacja wniosku


Data: 2020-09-22 11:40:34
Autor: Joanna Remus

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 91 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-21 13:46:24
Autor: Maciej Śmieszek

REFERAT BUDOWNICTWA

aktualizacja druków zgłoszeń


Data: 2020-09-21 12:58:19
Autor: Wojciech Kujawa

REFERAT BUDOWNICTWA

aktualizacja druków zgłoszeń


Data: 2020-09-21 12:42:50
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2020-09-18 12:43:18
Autor: Wojciech Kujawa

przetarg nieograniczony

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-09-18 12:04:26
Autor: Anna Piłat

przetarg nieograniczony

Informacja o złożonych ofertach


Data: 2020-09-18 10:47:06
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 97 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-17 14:26:17
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-09-16 13:44:25
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 92 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-15 11:39:58
Autor: Maciej Śmieszek

NR SPRAWY GO.683.3.2.2016

dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Data: 2020-09-15 09:22:36
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

NR SPRAWY GO.683.3.2.2016

dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie


Data: 2020-09-15 09:20:15
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 90 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-14 15:35:09
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 89 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-09-14 15:18:51
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-09-11 12:17:23
Autor: Wojciech Kujawa

Sesja Rady Powiatu - 22.05.2020 r.

Archiwizacja treści


Data: 2020-09-10 10:12:16
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Sesja Rady Powiatu - 18.06.2020 r.

Archiwizacja treści


Data: 2020-09-10 10:12:11
Autor: Elżbieta Damasiewicz
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 10965)