Uchwała nr 135/341/2017Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 29 sierpnia 2017w sprawie przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jako partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do konkursu na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Uchwała nr 135/341/2017
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi jako partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do konkursu na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Uchwała Nr 135/341/2017 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 sierpnia 2017r. (141kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (31 sierpnia 2017, 12:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296