Uchwała nr XLVIII/326/2018Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 25 października 2018w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwała nr XLVIII/326/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2018


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwała Nr XLVIII/326/2018 (1187kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 października 2018, 14:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124