Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z 2019 roku

Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 71) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogę powiatową 1006C od Gminy Śliwice

Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019

Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 listopada 2019


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019

Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020

Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020

Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski

Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi

Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi

Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Tucholi wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi

Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi

Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Tucholi i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tucholi wchodzących w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi

Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019

Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 71) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij