Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Tucholskiego  >  2011

Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z 2011 roku

Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Tucholskiego

« nowsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 81) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr XI/82/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011


w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” części nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi

Uchwała nr XI/81/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Uchwała nr XI/80/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011


w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmiany Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XI/79/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2011

Uchwała nr XI/78/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 października 2011


w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na 2011 r.

Uchwała nr X/77/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 5 października 2011


w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumień z gminami Powiatu Tucholskiego na współfinansowanie zadań w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Uchwała nr IX/76/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tucholskiego do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Śliwice

Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

Uchwała nr IX/74/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


w sprawie zmiany "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 - 2014"

Uchwała nr IX/73/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Tucholskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała nr IX/71/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


w sprawie zlecenia zadania Staroście Tucholskiemu

Uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 września 2011


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2011 r.

Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi

Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej pn.: „Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych oraz dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynków Domu Dziecka w Tucholi”

Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie wprowadzania ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2011


w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
« nowsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 81) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij