Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Tucholskiego  >  2014

Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z 2014 roku

Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Tucholskiego

« nowsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 41 - 60 (z 68) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014

Uchwała nr XXXVII/341/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014


w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2014


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013 rok

Uchwała nr XXXVI/339/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego

Uchwała nr XXXVI/338/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie wyłączenia Technikum Mechanicznego, Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

Uchwała nr XXXVI/337/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego

Uchwała nr XXXVI/336/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie wyłączenia Technikum Agrobiznesu, Technikum Ekonomicznego, Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technikum Rolniczego z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

Uchwała nr XXXVI/335/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wysokiej

Uchwała nr XXXVI/334/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Uchwała nr XXXVI/333/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


zmieniająca uchwałę XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014

Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2014

Uchwała nr XXXVI/331/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie ustalenia udziału Powiatu Tucholskiego w finansowaniu projektu pn. "Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Uchwała nr XXXVI/330/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Gminy Tuchola, działki nr 508/8 położonej w m. Białowieża, w obrębie ewidencyjnym Stobno, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XXXVI/329/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 maja 2014


w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa

Uchwała nr XXXV/328/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXXV/327/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XXXV/326/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014

Uchwała nr XXXV/325/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014


zmieniająca uchwałę XXXIII/310/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2014

Uchwała nr XXXV/324/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014


w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Gostycyn w celu określenia zasad realizacji zadania pod nazwą „Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej związanej z akwenami wodnymi poprzez wykonanie trasy turystycznej polegające na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Gostycyn - Piła”, zmienionej uchwałą nr XXXIV/319/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2014r.

Uchwała nr XXXV/323/2014 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 marca 2014


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
« nowsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Uchwały o pozycjach 41 - 60 (z 68) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij