Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu Tucholskiego  >  2015

Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z 2015 roku

Uchwały z roku 2020 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu Tucholskiego  |  Uchwały z roku 2002 Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 77) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »Uchwała nr XV/101/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia ,,Projektu Planu Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016 - 2025’’

Uchwała nr XV/100/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki nr 136/1, obręb Mała Klonia, gm. Gostycyn, pod drogę powiatową nr 1043C

Uchwała nr XV/99/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XV/98/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Śliwice na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do operacji pn. „Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice - Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr XV/96/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski Projektu pn. „Szkoła inkubatorem nowoczesności - Absolwent kluczowym partnerem rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Poddziałanie: Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja

Uchwała nr XV/95/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie przystąpienia Powiatu Tucholskiego do realizacji projektu pn. „Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIXw.), prace konserwatorsko – restauratorskie – V etap"

Uchwała nr XV/94/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Uchwała nr XV/93/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Tucholskim na lata 2015-2021”

Uchwała nr XV/92/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2016

Uchwała nr XV/91/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015

Uchwała nr XV/90/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała nr XV/89/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie powołania członka Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Tucholskiego

Uchwała nr XV/88/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2016 r.

Uchwała nr XV/87/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2016

Uchwała nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016

Uchwała nr XV/85/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024

Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015

Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015


w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015

Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 listopada 2015


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 77) starsze uchwały Rady Powiatu Tucholskiego »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij