Zarządzenie nr 3/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 15 stycznia 2007w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi w rok 2007

Zarządzenie nr 3/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 15 stycznia 2007


w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi w rok 2007

Na podstawie § 65 ust. 4 Statutu Powiatu Tucholskiego – załącznik do uchwały Nr V/29/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 73, poz. 1136) i § 11, 34 – 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/224/2006 z dnia 30 marca 2006 r.
 
zarządzam:

§ 1

Przyjąć plan kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi na 2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                Starosta Tucholski

                                                                                    Piotr Mówiński

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 15.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:17:10)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:34:19)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497