przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na pokrycie dachu na budynku szkoły papą termozgrzewalną wraz z obróbkami.

  Tuchola, dnia 29 czerwca 2005r.
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:
 
Pokrycie dachu na budynku szkoły papą termozgrzewalną wraz z obróbkami”.
 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu na budynku szkoły          papą termozgrzewalną wraz z obróbkami.  

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi ul. Pocztowa 8a.  

Oferty częściowe: nie dopuszcza się.  

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.  

Termin wykonania zamówienia: do 26 września 2005r.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium.  

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 – ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):  cena -   waga 100 % .  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Mariola Wądołowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego  w Tucholi ul. Pocztowa 8a w godzinach 800 - 1400  pokój nr 31.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi ul. Pocztowa 8a w godzinach 8 00 - 14 00.  

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:  -     nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
-         spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
-        spełniają i przedłożą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
o        Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                     do ewidencji działalności gospodarczej,
o        Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
o        Aktualne zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.
 

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 15 lipca 2005r. do godz. 10 00 - sekretariat szkoły.                    

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 15 lipca 2005r. o godz. 10 15 – sala nr 32.


Wytworzył: Mariola Wądołowska (29 czerwca 2005)
Opublikował: (29 czerwca 2005, 13:06:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34817

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij