Materiał informacyjny na XXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 5.01.2021 r.

Rada Powiatu 
Tucholskiego Tuchola, dnia 30 grudnia 2020 r.
BR.0002.25.2020
Pan(i) 
................................................
................................................
Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu  z dnia 30 grudnia 2020 r. zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. 

Odbędzie się ona 5 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali nr 9, Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B w stacjonarnym trybie obradowania, z zachowaniem koniecznego reżimu sanitarnego. 

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Wybór Wicestarosty Tucholskiego:
a) przedstawienie kandydata przez Starostę Tucholskiego,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania tajnego.
5. Zamknięcie sesji.

                 Podpisała:  Przewodnicząca 
                                                                                            R a d y   P o w i a t u
                              Dorota Gromowska

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (30 grudnia 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (31 grudnia 2020, 08:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302