ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
14.01.2020
------------
14.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/1 położonej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2020

-------

Nie
wniesiono sprzeciwu 20.01.2020
2
14.01.2020
------------
14.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 931 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 927 położonej przy ulicy Bankowej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2020
-------
Nie
wniesiono sprzeciwu 17.01.2020
3
24.01.2020
------------
24.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85/13 i 918/3 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 85/16 położonej przy ulicy Dworcowej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.02.2020
4
24.01.2020
------------
24.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511 i 460/1 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 502/1 położonej przy ulicy Wiatrakowej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.02.2020
5
28.01.2020
------------
29.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 420/38 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 420/47 i 420/48 położonych w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.02.2020
6
31.01.2020
------------
31.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka zoo Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 774, 773, 772 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5Mpa wraz z przyłączem gazowym i układem redukcyjno pomiarowym.
BD.6743.ŚL.4.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 12.02.2020
-------
7
04.02.2020
------------
04.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 236/4, 244/1, 229, 244/2, 235/6 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 235/6 położonej przy ulicy Polnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.02.2020
8
17.02.2020
------------
17.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 99/4, 152 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 145 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.02.2020
9
24.02.2020
------------
26.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 295/10 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 295/10 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.ŚL.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.03.2020
10
24.02.2020
------------
26.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 53/1, 63/3, 109/2 obręb geodezyjny Mała Klonia, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 108 w Małej Klonii.
BD.6743.GOST.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.03.2020
11
11.03.2020
------------
12.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 6/19 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 6/16 w miejscowości Zwierzyniec.
BD.6743.ŚL.7.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 18.03.2020
12
12.03.2020
------------
12.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3817/30 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3817/30 przy alei 700-lecia w Tucholi. 
BD.6743.TUCH.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.03.2020
13
17.03.2020
------------
18.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 187 i 126 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 153/1 położonej w miejscowości Ostrowo.  
BD.6743.CEKC.2.2020

-------

Nie
wniesiono sprzeciwu 23.03.2020
1420.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 254/29 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 254/29 położonej w miejscowości Bysławek.  
BD.6743.LUB.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.03.2020
1520.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 121/8, 121/7, 161 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 128 położonej w miejscowości Brzozowe Błota.  
BD.6743.ŚL.8.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.03.2020
1620.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 776/11, 808, 562, 255, 232 obręb geodezyjny Zalesie , gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 776/10 położonej w miejscowości Kowalskie Błota.
BD.6743.CEKC.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.03.2020
1720.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3731, 3732, 3733 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3732 położonej przy ulicy Pocztowej w Tucholi.  
BD.6743.TUCH.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.04.2020
18
27.03.2020
------------
30.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 382, 381/6 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 381/8, 381/10, 381/13, 381/14 położonych w miejscowości Mały Mędromierz. 
BD.6743.TUCH.4.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
19
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 29/5 i 29/16 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15 położonych w miejscowości Brzeźno.  
BD.6743.ŚL.9.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
20
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1847/2 i 2405 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2403 położonej przy ulicy Starofarnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.04.2020
21
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 157, 158/10, 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/9 położonej przy ulicy Rumiankowej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.10.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
22
31.03.2020
------------
01.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 127/1, 114, 138/1 obręb geodezyjny Śliwice oraz działki nr ewid. 107 i 108/8 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 107 położonej w miejscowości Rosochatka.  
BD.6743.ŚL.11.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
23
03.04.2020
------------
06.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 173/4 i 207/2 obręb geodezyjny Bagienica, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 17 położonej w miejscowości Bagienica.  
BD.6743.GOST.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 08.04.2020
24
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 937/25 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 937/24 położonej w miejscowości Huta.  
BD.6743.CEKC.4.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.04.2020
25
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1654 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1639 położonej w miejscowości Huta.  
BD.6743.CEKC.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
26
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 243/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 217/2 położonej przy ulicy Leśnej w Cekcynie.  
BD.6743.CEKC.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
27
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 414/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 425/24 położonej przy ulicy Słonecznej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.12.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.05.2020
28
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3264/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3236 położonej w Tucholi.  
BD.6743.TUCH.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
29
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 686/1 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 54/4 położonej w miejscowości Minikowo.  
BD.6743.LUB.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.05.2020
30
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 301 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 300/1 położonej w miejscowości Lubiewice.  
BD.6743.LUB.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.04.2020
31
28.04.2020
------------
30.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 395/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 394/2 położonej przy ulicy Leśnej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.04.2020
32
30.04.2020
------------
04.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 704, 1928/1, 714/8, 714/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 714/3 położonej przy ulicy Wczasowej w Cekcynie.  
BD.6743.CEKC.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.05.2020
33
08.05.2020
------------
11.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 714/2 i 714/3 położonych w miejscowości Brody
BD.6743.TUCH.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 18.05.2020
34
11.05.2020
------------
13.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3882 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2268/6 położonej przy ulicy Słonecznej w Tucholi
BD.6743.TUCH.8.2020


3513.05.2020
------------
14.05.2020
Helena, Łukasz Chabowscy
działki nr ewid. 491/46, 491/21 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Borowiackiej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.14.2020

---------

Nie
wniesiono sprzeciwu 05.06.2020
36
14.05.2020
------------
15.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 92/13, 92/27 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 92/28 położonej w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.  
BD.6743.CEKC.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
37
18.05.2020
------------
19.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 4/15, 4/22, 4/20, 4/19 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 4/17 położonej w miejscowości Bysławek.  
BD.6743.LUB.4.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
38
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 16 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 17/6 w miejscowości Dąbrówka.
BD.6743.TUCH.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
39
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 120, 168/7, 165/13 obręb geodezyjny Mały Medromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 165/11 i 165/13 w miejscowości Wysoka Wieś.
BD.6743.TUCH.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
40
20.05.2020
------------
21.05.2020
EKOMAL mgr inż. Sebastian Kłosowski
działki nr ewid. 570/5, 570/11, 570/14 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 570/11 przy ulicy Tucholskiej w Śliwicach.
BD.6743.Śl.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
41
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1916/29, 1916/34 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 1916/15, 1916/16, 1916/17, 1916/34, 1916/35, 1916/36 w miejscowości Cekcynek.
BD.6743.CEKC.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
42
20.05.2020
------------
21.05.2020
Dariusz Kożuch
działki nr ewid. 317 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją CO i elektryczną. 
BD.6743.ŚL.16.2020


43
20.05.2020
------------
21.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.
działki nr ewid. 1143/10, 1143/6, 1143/5 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa gazociągu n/c dn 90 PE o długości 53,5m wraz z przyłączem gazowym dn 63PE
BD.6743.LUB.5.2020


44
20.05.2020
------------
21.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 674/2, 674/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 100 m wraz z przyłączem gazowym dn 32PE
BD.6743.CEKC.10.2020


45
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 298/1, 294/6, 294/9, 299/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 297/12 przy ulicy Młyńskiej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.11.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
46
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 44/4, 26/16 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 26/24 w Trzebcinach.
BD.6743.CEKC.12.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
47
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 413 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 425/1 w Bysławiu.
BD.6743.LUB.6.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
48
01.06.2020
------------
02.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 130, 129/41 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 133/3 w miejscowości Klocek.
BD.6743.TUCH.11.2020


49
01.06.2020
------------
02.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 226, 245/3, 245/4, 246 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 245/3 w miejscowości Żalno.
BD.6743.KĘS.2.2020


50
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1930/15 i 540/17 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1930/3 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.13.2020


51
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1930/15 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1930/4 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.14.2020


52
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 21/10 i 184 obręb Bysław oraz działki nr ewid. 182 i 188 obręb Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 181/1 i 187/9 w Płazowie.
BD.6743.LUB.7.2020metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2019, 07:55:20)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (5 czerwca 2020, 13:52:39)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 35 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269