przetarg

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej
w Tucholi ul. Świecka 89a


oferuje do sprzedaży

Wiatę gospodarczą stalową o wym.33,50 m x 5,20 m (174 m)
oraz garaż blaszany o wym. 5 m x 3 m (15 m)


Informacje dotyczące wiaty gospodarczej oraz garażu można uzyskać telefonicznie pod nr (052) 3343363, (052) 3343364
lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.
Formularz ofertowy znajduje się w dołączonym załączniku.
Ofertę należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 07.01.2010 r.
do godz.11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.01.2010 o godzinie 11.30.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować:

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi
z dopiskiem OFERTA - WIATA GOSPODARCZA
"nie otwierać przed terminem otwarcia ofert"

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania


formularz ofertowy (26kB) wordmetryczka


Wytworzył: Agnieszka Suwalska (17 grudnia 2009)
Opublikował: Agnieszka Suwalska (17 grudnia 2009, 13:02:27)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Suwalska (21 grudnia 2009, 12:54:00)
Zmieniono: zmiana informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113739