Zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej


Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej regulują:

1.      Statut Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
2.      Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.                 
3.      Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142
         poz. 1592).       
4.      Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182).
5.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r w sprawie
         domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012, poz. 964)
6.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 roku, Nr 157,
         poz. 1240).
7.      Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2002r. Nr 76, poz. 694
         z późn.zm) oraz przepisy związane z gospodarowaniem funduszami celowymi.
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Pastwa (3 lutego 2011)
Opublikował: Wioleta Pastwa (3 lutego 2011, 13:07:38)

Ostatnia zmiana: Joanna Nenca (31 grudnia 2013, 09:30:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21278