Materiał informacyjny na II sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30.11.2018 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego  
                                                                   Tuchola, dnia 22 listopada 2018 r.
BR.0002.2.2018


 
                                                                                           Pan(i)
                                                                                           ...................................................
                                                                                           ................................................... 
                                                                                           ................................................... 
 
Zapraszam na II sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali 312  Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                     
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                   
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                  
 4. Przyjęcie protokołu z  I  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                  
 5. Sprawozdanie z  pracy Zarządu w okresie między sesjami.                  
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.                    
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.                   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz ustalenia przedmiotu jej działania.                
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa oraz ustalenia przedmiotu jej działania.                
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.               
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.              
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.                
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.              
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.                
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.               
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.              
 18. Zamknięcie sesji. 
Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Gromowskametryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (22 listopada 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (22 listopada 2018, 14:59:28)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 grudnia 2018, 14:10:18)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312