Materiał informacyjny na XIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25.10.2019 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 17 października 2019 r.
BR.0002.13.2019

 
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       .................................................
                                                                                       .................................................
                                                                                       .................................................
 
Zapraszam na XIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
 1. Otwarcie sesji.        
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
 4. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.        
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
 6. Składanie zapytań i interpelacji.        
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.        
 8. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2018/2019.        
 9. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu - funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.    
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024.    
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2019.     
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Tucholi i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tucholi wchodzących w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.     
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.    
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Tucholi wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.    
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi.    
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi.    
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.     
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.    
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020.     
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.  
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.    
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.   
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.   
 25. Zamknięcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Gromowska

 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 października 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 października 2019, 08:30:33)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (15 listopada 2019, 14:09:00)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295