NUMER SPRAWY GO.683.3.15.2018

Odszkodowanie za działki nr 1128/2 o pow. 0,0158 ha oraz nr 1134/2 o pow. 0,0044 ha, obręb Miasto Tuchola, gm. Tuchola, nabyte z mocy prawa przez Gminę Tuchola na podstawie decyzji Starosty Tucholskiego nr TUCH.167.2017 z dnia 15 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00 a km 0+392,20”.Decyzja administracyjna:


Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwieniu sprawy:

Zawiadomienie 2020 03 09 (568kB) pdf

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwieniu sprawy:

Zawiadomienie 2020 01 07 (578kB) pdf

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego:

Zawiadomienie 2020 01 07 (559kB) pdf

Zawiadomienie o sporządzeniu wyceny:

Zawiadomienie 2019 12 11 (566kB) pdf

Pismo w sprawie wydania nieruchomości:

Pismo 2019 11 05 (535kB) pdf

Pismo w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego:

Pismo 2019 11 05 (490kB) pdf

Postanowienie o powołaniu biegłego:

Postanowienie 2019 11 05 (571kB) pdf

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin:

Zawiadomienie 2019 11 05 (540kB) pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania:

Zawiadomienie 2019 11 05 (648kB) pdf

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania:

Ogłoszenie 2019 08 20 (655kB) pdf

Wszystkie osoby, posiadające dokumenty poświadczające prawa do ww. nieruchomości proszone są o kontakt z Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7, w godzinach pracy urzędu,
w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Tel. kontaktowy (52) 55 90 732.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Gocke - Kalkowska (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Magdalena Gocek-Kalkowska (21 sierpnia 2019, 09:12:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gocek-Kalkowska (1 czerwca 2020, 09:46:39)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 230