23

Protokół nr  23/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2005 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2004 r.
2. Sprawy bieżące

Posiedzenie otworzyła pani Zyta Kolczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji. Poinformowała, że przewodniczący się spóźni kilka minut.
Ad. 1.
p. Z. Kolczyk - poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie krótkiej informacji na temat sprawozdania.
p. K. Siniło - poinformowała, że przyjęty budżet zakładał deficyt w kwocie 1.400.000 zł. Na koniec roku deficyt wyniósł 294.000 zł. Ponadto powstała nadwyżka budżetowa z tytułu opłat komunikacyjnych i pozostałych opłat ewidencyjnych. Złożyło się na to też niewykonanie wydatków.  W dziale rolnictwo i łowiectwo kwotę 20.000 zł wydatkowano na klasyfikację gruntów, a 33.900 zł na wypłatę odszkodowań za decyzje podjęte z naruszeniem prawa. W dziale leśnictwo wypłaty ekwiwalentów wykonano w wysokości 117.316 zł co stanowi 81,11 % planu, a nadzór nad gospodarką leśną wykonano w 100 %.  Wypłaty ekwiwalentów nie zostały wykonane z powodu zaniedbań na plantacjach, które zostały ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wydział Geodezji. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykorzystane w 100 %. Głównie były to dotacje dla spółek wodnych.

Od tej pory posiedzenie Komisji prowadzi przewodniczący - Jerzy Adamczak.
Przewodniczący - podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej wiele uwagi poświęcono kwestii zwrotu pieniędzy z SAPARD na finansowanie inwestycji budowy drogi Iwiec-Wełpin.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że w ocenie całej realizacji trzeba uznać, że sytuacja jest bardzo dobra. Dokonując oceny tego budżetu samopoczucie jest znacznie lepsze niż w roku ubiegłym. Powstała nadwyżka budżetowa. Działania w oświacie dały oszczędności, a oświata stanowi znaczną część budżetu. Te działania powinny być kontynuowane przez cały czas. Szkoły powinny być zarządzane jak firmy. Rok 2003 był bardzo trudno i trzeba było wziąć kredyt. Nie można liczyć, że teraz będzie już dobrze i należy nadal stosować działania oszczędnościowe. Uważa, że należy udzielić absolutorium za wykonanie budżetu Zarządowi.
Przewodniczący - stwierdził, że obraz budżetu psują inwestycje drogowe.
p. J. Kiedrowski - Zarząd Dróg Powiatowych miał maksymalnie wykorzystywać środki pomocowe. Plan zadań inwestycyjnych jest bardzo bogaty. Jeżeli byłby on realizowany, to byłoby bardzo dobrze. Niestety sytuacja na drogach jest problemem ogólnokrajowym.
Przewodniczący - stwierdził, że Komisja Rolnictwa podjęła się pewnych zadań. Należy skupić się nad tym co jest jeszcze do zrobienia. Pewne działania należy wspierać i inicjować działalność. Uważa, że należy się spotykać z samorządami gminnymi i inspekcjami. Poprosił pana Rzepińskiego o kilka zdań na temat sytuacji.
p. S. Rzepiński - poinformował, że zadania zaplanowane na rok 2004 zostały w całości zrealizowane. Odbyła się kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa dotycząca zalesień. Nasz powiat został uznany za najlepiej prowadzący sprawy zalesień.

Po dyskusji Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. Przewodniczący na sesji przedstawi stanowisko w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbyła swoje posiedzenie w dniu 26 kwietnia. W posiedzeniu uczestniczyła pani Skarbnik. Wykonanie budżetu zostało szczegółowo przeanalizowane. Zapoznaliśmy się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie. Nasza opinia jest bardzo pozytywna. Jest to zupełnie inna sytuacja niż w poprzednim roku. Zatrzymaliśmy się troszkę dłużej nad sprawą nadwyżki budżetowej pod kątem tego, czy nie nastąpiło zaniechanie ze strony Rady Powiatu czy Zarządu Powiatu w kwestii możliwości pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne na drogach.
Ad. 2.
Przewodniczący - stwierdził, że nadal toczy się polemika odnośnie wyodrębnienia Technikum Leśnego z Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Komisja Rolnictwa jest w pewnym sensie odpowiedzialna za edukację rolniczą. Może należałoby się wypowiedzieć w tej sprawie.
p. J. Kiedrowski - jego zdaniem oświata w chwili obecnej funkcjonuje prawidłowo. Nie ma na razie żadnych uzgodnień w tej sprawie. W budynkach tej szkoły oprócz kierunków rolniczych funkcjonuje Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem.
Przewodniczący - poprosił panią Skarbnik, aby omówiła zmiany w budżecie, które Zarząd proponuje.
p. K. Siniło - poinformowała, że Zarząd proponuje wycofać inwestycję odnowienia drogi Bruchniewo - Sucha. Jest to związane z problemem uregulowania własności kilku działek pod drogami. Chodzi o tak zwaną kartę 50 - Świekatówko. Na uregulowanie w sądzie należy oczekiwać około roku.
Przewodniczący - uważa, że ktoś zawinił, że nie zabrano się do tego rok wcześniej.
p. S. Rzepiński - poinformował, że dotyczy to nieruchomości znajdujących się w Suchej - Cierplewo. Karta 50 - Świekatówko zawiera ponad 1000 ha gruntów. W 1936 roku ta sprawa była już w sądzie, ale nie zdołał on sprawy rozstrzygnąć. Do dnia dzisiejszego nikt tego nie uregulował. Sąd w Bydgoszczy w ostatnim czasie założył księgę wieczystą, ale musi nastąpić jeszcze wpisanie działek do księgi. Środki, które były przeznaczone na tą drogę zostaną przeznaczone na komunalizację działek i na pokrycie kosztów akcji zimowej.
p. J. Kiedrowski - uważa, że to może być szukanie powodu do rezygnacji, aby uzupełnić środki na akcję zimową. Jest przeciwny tej decyzji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                            Jerzy Adamczak


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (26 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (25 lipca 2005, 13:55:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1281

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij