-

Protokół nr 1/2003
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 7 stycznia 2003 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2003.
2. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2003.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poprosił członków Komisji, o opinie, co widzieliby, aby ująć w pracach Komisji na 2003 r.
p. Z. Kolczyk - uważa, że należy zająć się sprawą targowiska w Tucholi. Ta sprawa ciągnie się od czterech lat i nadal pozostaje nieuregulowana. Jeżeli miałoby się to mieścić tak jak dawniej w Gminnej Spółdzielni, to należy wybetonować plac. Jest to koszt w granicach 10.000 zł. Trzeba dążyć do zintegrowania na tyle społeczeństwa, aby te pieniądze pozyskać i otworzyć targowisko.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że nadal należy zajmować się nadzorem nad melioracjami. Zdaje sobie sprawę z rozstrzygnięć ustawowych. Jest to też sprawa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drążąc te sprawy, można pozyskać wiele środków. Jakiś czas temu podejmowano próby zajęcia się budową centrum rolniczego. Do tego należałoby wrócić. Chodzi również o siedzibę dla Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Może udałoby się powiązać te sprawy z Agencją Rynku Rolnego. Kolejna sprawa dotyczy grup producenckich. Należy podejść do tematu spółdzielni producentów rolnych. W marcu należałoby zorganizować posiedzenie w rozszerzonym składzie. Komisja powinna dążyć do przygotowania rolnictwa do przekształceń.
p. J. Kiedrowski - uważa, że skład Komisji Rolnictwa jest jak najbardziej prawidłowy. Rada może wyciągać tylko pewne wnioski z sytuacji, które się tu znajdują. Powiat powinien być łącznikiem pomiędzy gminami a Ministerstwem Rolnictwa. Prawdopodobnie gospodarstwa o dużym rozdrobnieniu  nie będą miały perspektyw i bardzo dużo ludzi znajdzie się na listach osób poszukujących pracy. Ograniczenia doprowadzą do tego, że nie będzie możliwości sprzedania produktów rolnych. Bardzo dużo gospodarstw stanie się gospodarstwami socjalnymi. Rad powinna na bieżąco takie sprawy przekazywać.
Przewodniczący - jest to spowodowane nadwyżką produkcji żywności w Unii Europejskiej. U nas niszczy się struktury i gospodarstwa. Te warunki są korzystne dla Unii a nie dla Polski. Poprosił p. Rzepińskiego o przedstawienie zadań związanych z Komisją Rolnictwa.
p. S. Rzepiński - poinformował, że zadania są ściśle określone. Melioracje to temat omawiany od wielu już lat. Temat ten wraca corocznie, jednak zapis ustawowy jest jednoznaczny. Obowiązek czyszczenia cieków szczegółowych spoczywa na właścicielach gruntów, przez które te cieki przechodzą. Jeżeli właściciel nie czyści, to Starosta może wydać decyzję nakazującą wyczyszczenie, a następnie skierować sprawę do sądu. Spółki wodne próbowały reaktywować swoją działalność. Jeżeli Spółkom są przychylne gminy to dokładają pewne środki. W melioracjach występują ogromne zaległości i podejście jest takie, że nie potrzeba tego czyścić. Możliwości powiatu, jeśli chodzi o dofinansowanie są bardzo niewielkie, ponieważ Powiatowy Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej to środki około 30.000 zł rocznie na bardzo różne  cele. W roku 2003 są to znaczone pieniądze, ponieważ powiat ma obowiązek przygotować program ochrony środowiska. Ponadto wynikają sprawy badań, za które trzeba partycypować w kosztach. Jeśli chodzi o realizację ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, to ustawa ta jest korzystna dla rolników gospodarujących na słabych gruntach. W ubiegłym roku zalesiono na podstawie tej ustawy 52 ha. Z zakresu łowiectwa Starosta zawiera umowy na obwody łowieckie, nalicza czynsz dzierżawny i ściąga go. Z zakresu leśnictwa Starosta podpisuje porozumienie z nadleśnictwami dotyczące nadzoru nad lasami niepaństwowymi, a wojewoda przekazuje środki na te zadania.
Przewodniczący - przedstawił projekt planu pracy Komisji, który został przyjęty przez jej członków i zostanie załączony w materiałach sesyjnych.
Ad. 2.
Przewodniczący - poprosił panią Skarbnik, aby omówiła projekt budżetu w działach będących przedmiotem rozważań Komisji.
p. K. Siniło  - omówiła plan dochodów i wydatków w działach 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 020 - Leśnictwo oraz Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z Powiatowego Funduszu zostaną w całości przeznaczone na wykonanie programu ochrony środowiska.
p. T. Zaborowski - zapytał, dlaczego w Inspekcji Weterynaryjnej odnotowuje się wzrost o 31 % w wynagrodzeniach. Prosi, aby na sesji pani Skarbnik była na to pytanie przygotowana.
p. K. Siniło - wzrost jest spowodowany zatrudnieniem dodatkowego pracownika. Zatrudniony został we wrześniu 2002 r.
Przewodniczący - zapytał w jakim składzie działa Inspekcja Weterynaryjna. Dotarł do niego wniosek, że Inspekcja nie może w pełni wykonywać swoich zadań ze względu na brak środków.
p. T. Zaborowski - te sprawy trzeba załatwiać z Wojewódzką Inspekcją Weterynaryjną. Była sytuacja, że trzeba było zwrócić pieniądze, bo nie zostały wykorzystane. Co do funkcjonowania Inspekcji Komisja raczej uwag nie wnosiła. Poinformował, że Powiatowy Inspektor Weterynaryjny raz do roku składa informację o swojej pracy. Rada na tej podstawie dokonuje oceny jego pracy.
p. J. Kiedrowski - uważa, że niepisana współpraca musi być. Wyciąganie wniosków z pracy powinno być wykonywane przez Komisję Rewizyjną i Starostę.
Przewodniczący - poinformował, że otrzymał z Inspekcji informację związaną z budżetem. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny zgłasza braki środków, głównie na zakup samochodu osobowo - towarowego,  do przewozu materiałów zakaźnych i obsługi terenu.
p. K. Siniło - poinformowała, że wniosek może zostać poparty i Zarząd może skierować pismo do Wojewody w tej sprawie.

Komisja wystąpi z takim wnioskiem do Zarządu.
p. T. Zaborowski - należałoby również wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, aby przeznaczył środki na konserwację i usunięcie drzew na Czerskiej Strudze. Celowym byłoby również wystąpienie do Ministra w sprawie odstrzału bobrów. Zapytał również, czy prowadzone są jakieś działania zmierzające do wsparcia biura integracji europejskiej. Jest zdania, że ściąganie pieniędzy z zewnątrz kuleje.
p. K. Siniło - sprawa integracji z Unią Europejską jest przygotowywana przez Sekretarza Powiatu na najbliższe posiedzenie Zarządu.
p. J. Kiedrowski - uważa, że jest ot okres sprzyjający do działań zewnętrznych. Są prowadzone działania celem powołania piątego członka Zarządu. Miałaby to być osoba kompetentna, umiejąca pisać programy.
Ad. 3.
p. Z. Kolczyk - zapytała w jakie dni Komisja zwykle będzie się spotykać.

Ustalono, że posiedzenia będą się odbywać we wtorki przed sesją o godz. 1600.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:      
                                                              Przewodniczący Komisji
Elżbieta Błaszczyk
                                                                    Jerzy Adamczak

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (7 stycznia 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 16:32:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij