18

Protokół nr  18/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 16 listopada 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Regina Wrębel - Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, p. Andrzej Wegner - Starosta Tucholski, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Maciej Korda - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji,. Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Stanowisko w sprawie projektu uchwały o przekazaniu Technikum Leśnego.
2. Informacja o stanie rolnictwa w Powiecie Tucholskim.
3. Informacja o funkcjonowaniu szkół rolniczych i leśnych.
4. Informacja o agroturystyce po sezonie.
5. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Przewodniczący zaproponował, aby na wstępie zająć się wypracowaniem stanowiska na temat przekazania prowadzenia Technikum Leśnego.
p. A. Wegner - do materiału sesyjnego zostały dołączone dwa projekty uchwał grupy radnych. Zarząd przygotował własny projekt uchwały (w załączeniu do oryginału protokołu). Na ten temat swoje stanowiska wyraziły już dwie Komisje. Zarząd przedstawia projekt, który jest wyrażeniem woli. Dodatkowo Zarząd proponuje wprowadzenie pięciu warunków jako podstawę do negocjacji. Z wypowiedzi Ministerstwa Środowiska wynika, że na terenie Polski ma być 7 ośrodków, kształcących rocznie po 200 absolwentów. Jest projekt, że zmniejszy się wielkość kształcenia leśnego, a w to miejsce powstaną nowe szkoły. Z powiatu ubędzie w wyniku tego kilka milionów subwencji. Bardzo ważna jest również kwestia funkcjonowania wszystkich szkół w zespole. Nieruchomość jest mieniem Lasów Państwowych przekazanym nam w użytkowanie na 15 lat. Z uwagi na to, że jest w tym zespole 800 uczniów z naszego powiatu, należy zabezpieczyć ich potrzeby. Komisja Edukacji wprowadziła nowelizację tych projektów uchwał.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że uzasadnienie to koncert pobożnych życzeń. Nie wierzy, że Minister zgodzi się na takie warunki. Każda decyzja będzie niepopularna. Uzasadnienie należy zmienić, bo inaczej Minister nie podejmie rozmów.
p. J. Przybysz - stanowisko 12 powiatów, które posiadają szkoły leśne jest jednoznaczne. Nikt nie wyraził woli przekazania szkoły i każdy przedstawia swoje warunki. Przez powiaty zostaną wystosowane pisma, aby wynegocjować swoje warunki.
p. R. Wrębel - poinformowała, że nauczyciele szkoły wypowiadali się na temat plusów i minusów przejścia pod resort. Były obawy w sytuacji, kiedy inne szkoły zostałyby przejęte. Klarowna sytuacja byłaby, gdyby nie było ograniczenia do 200 absolwentów. Do końca 1999 r. Tucholska szkoła była największą szkołą kształcącą w zawodzie leśnika.
p. J. Kiedrowski - uważa, że jest to trudna decyzja. Gdyby powiat nie skorzystał z okazji przejścia, to pewnie później by to zostało nam zarzucone. Zbilansowanie oświaty na rok przyszły daje pewne uspokojenie. Nie wiadomo, jakie środki będą z Ministerstwa. Trzeba spojrzeć jak ta placówka będzie funkcjonowała po przejściu. Nie liczy na to, aby w resorcie ta placówka miała większe możliwości. Nie będzie też możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz.
Przewodniczący - zapytał, jakie były warunki, kiedy te szkoły łączono.
p. A. Wegner - podstawową motywacją połączenia było to, że Zespół Szkół Rolniczych był w budynku LOK i szkoła ta dostała wypowiedzenie. Chodziło o zapewnienie lokum dla tej szkoły. Stąd wpisaliśmy warunek podstawowy, bez którego nie ma o czym rozmawiać. Ustawa mówi, że Rada podejmuje uchwałę w sprawie przekazania, a Zarząd przygotowuje porozumienie.
p. T. Zaborowski - w grę wchodzi tu sprawa obiektu. W uzasadnieniu mówi się o wspólnym użytkowaniu. Trzeba rozwinąć kwestię, czy będziemy to dzierżawić.
p. Z. Kolczyk - poinformowała, że Komisja Edukacji będzie wnosić o wycofanie projektu uchwały w sprawie odłączenia Technikum Leśnego od Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.

Komisja po dyskusji postanowiła, że przed sesją podejmie ostateczną decyzję na temat stanowiska.
Ad. 2.
Przewodniczący - poprosił o omówienie informacji o stanie rolnictwa przez pana Stanisława Rzepińskiego.
p. S. Rzepiński - poprosił o zadawanie pytań na temat informacji. Poprosił o bliższą współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ wiele interesantów przychodzi z pytaniami, a pracownicy Wydziału nie mają wiedzy w tych tematach.
p. T. Zaborowski - uważa, że w informacji zbyt mocno opisano sprawę kruszyw. Na czwartek przygotuje osobny materiał na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przewodniczący - stwierdził, że należy szeroko rozpowszechniać wiedzę na temat obowiązków, jakie spoczywają na rolnikach po wejściu do Unii Europejskiej. W materiale nie ma tych zagadnień, a to jest bardzo ważne.
p. Z. Kolczyk - członkowie Komisji otrzymali materiał o stanie rolnictwa ponad miesiąc temu i można było się do niego ustosunkować. Punkt został jasno sprecyzowany i materiał jest przygotowany zgodnie z tym punktem.
Ad. 3.
p. R. Wrębel - przedstawiła informację na temat działalności szkół rolniczych i leśnych. Poinformowała, że każdego roku uczniowie szkoły są finalistami różnorakich olimpiad. Wielu z nich otrzymuje indeksy na studia. Szkoła jest członkiem stowarzyszenia, które może ubiegać się o środki unijne na wymianę uczniów i naukę za granicą. Szkoła jest otwarta na szkolenie uczniów, uczestniczy również w szkoleniu dorosłych. Ze środków unijnych zostaną otwarte dwie pracownie komputerowe. Ponadto szkoła wypracowała około 600.000 zł dochodu.
Przewodniczący - pogratulował pani dyrektor osiągnięć.
p. Z. Kolczyk - nie ulega wątpliwości, że Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych jest szkołą elitarną. Jest to zasługa kadry. W Gazetach bardzo dużo czyta się o wymianie młodzieży. W szkołach powiatowych bardzo mało młodzieży w tym uczestniczy. Należy wziąć pod uwagę to, że w wielu programach unijnych potrzebne jest wykształcenie rolnicze. Trzeba pomyśleć o utworzeniu zaocznej szkoły dla kobiet.
p. J. Przybysz - najczęściej hamulcem do wyjazdów na wymianę młodzieży jest brak środków finansowych. Co roku młodzież wyjeżdża za granicę na wymianę.
p. R. Wrębel - w 2003 roku 24 osobowa grupa uczniów była we Francji na 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o kwalifikacje rolnicze, to szkoła nie pozostała obojętna i uruchomiła policealną szkołę rolniczą w systemie zaocznym.
Przewodniczący - poprosił panią dyrektor, aby informację o osiągnięciach szkoły przygotowała na sesję do rozdania radnym.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że może to być ustna informacja.
Ad. 4.
p. R. Wrębel - poinformowała członków Komisji, że Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych prowadzi edukację ekologiczną poprzez udział w akcjach sprzątania świata, dniu ziemi, liczenia ptaków zimujących itp.
Ad. 5.
p. M. Korda - poinformował, że sezon tegoroczny był lepszy od poprzedniego. Zmieniły się gusta gości, coraz więcej osób pyta o leśniczówki i pensjonaty. Jest również duże zainteresowanie firm chcących organizować spotkania weekendowe. Stwierdził, że widzi postęp jeżeli chodzi o sprawy bytowe.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                    Jerzy Adamczak

 

 

 

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (16 listopada 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 stycznia 2005, 16:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij