20

Protokół nr  20/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 18 stycznia 2005 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Plan pracy Komisji na rok 2005.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2004 r.
3. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Przewodniczący - zaproponował plan pracy Komisji, który znajduje się w teczce Komisji.

Komisja przyjęła plan.
Ad. 2.
Przewodniczący - poinformował, że w sprawozdaniu ujmie tematy, którymi Komisja zajmowała się w 2004 r.

Zdecydowano, że sprawozdanie zostanie przygotowane przez Przewodniczącego Komisji.
Ad. 3.
Przewodniczący zapytał jako wpływ ma powiat na poszczególne inspekcje.
p. S. Rzepiński - odpowiedział, że inspekcje mają swoje jednostki nadrzędne. Powiat wysłuchuje tylko ich informacji z działalności.
Przewodniczący - uważa, że jest zbyt mała współpraca z innymi powiatami, brakuje wymiany doświadczeń.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                     Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                    Jerzy Adamczak

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (18 stycznia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (7 lutego 2005, 14:53:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1861