Materiał informacyjny na XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego

 
                                                                          Tuchola, dnia 18 października 2005 r.
BR.0041-30/2005                                                                        
                       
 
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
 
Zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 27 października 2005 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami. ………………………………………………………………..
6.      Składanie zapytań i interpelacji.

7.      Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2004 r. ……………………………...
8.      Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim………...……...
9.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim...……………..
10. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.………………………………………………
11. Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.……..
12. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.………………………….
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany granic powiatu tucholskiego……………………………………………………………………………….
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 r. …………
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji. 
 
                                                                             Przewodniczący Rady
 
                                                                             /-/ Janusz Kiedrowski
        Materiały na 30 sesję Rady Powiatu.doc (1678kB) word                                                            
         Załącznik nr 1 (241kB) jpg                                                         Załącznik nr 2 (212kB) excel

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (19 października 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (20 października 2005, 14:34:07)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Knieć (21 października 2005, 09:56:17)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2138