Materiał informacyjny na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego

       
                                                                                 Tuchola, dnia 18 stycznia 2006 r.
BR.0041-33/2006                                                             
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
           
            Zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 26 stycznia 2006 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Sychowskiego 30.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.
5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2006 r.
8.      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II połowie 2005 r.
9.      Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu w 2005 r.
10. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2005 r.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tucholi za 2005 r.
12. Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2006 programu współpracy Powiatu Tucholskiego organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Technikum Rolniczego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych  w Śliwicach.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie sesji.   
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
 
                                                                                         /-/ Janusz Kiedrowski

 

                    Materiał na XXXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego (643kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (18 stycznia 2006)
Opublikował: Katarzyna Knieć (19 stycznia 2006, 10:49:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2338