Materiał informacyjny na XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego

Tuchola, dnia 5 czerwca 2006 r.
BR.0041-36/2006                                                             
           
 
           
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
 
           
            Zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 14 czerwca 2006 r. (środa) o godz. 1000 w Pensjonacie Leśny Dwór w Raciążu.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
 
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
9.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
12. Informacja o funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez Powiat za I półrocze 2006 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego przyznawanie i przekazywanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tucholi, stanowiących własność Powiatu Tucholskiego na nieruchomości położone w Tucholi stanowiące własność Gminy Tuchola.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.   
 
                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/Janusz Kiedrowski

Materiał informacyjny na XXXVI sesję Rady Powiatu (500kB) word

Załącznik nr 1 - PPIS (642kB) word

Załącznik nr 2 - WIOŚ (1621kB) pdf

Załącznik nr 3 - Oświata (63kB) excel

Załącznik nr 4 - Wewnątrzszkolny system oceniania (151kB) word

Załącznik nr 5 - Mapka (244kB) jpg

Załącznik nr 6 - Zmiana budżetu (244kB) excel

Załącznik nr 7 - Punkty (25kB) excel

Załącznik nr 8 - PFGZGiK (19kB) excel

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (5 czerwca 2006)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 czerwca 2006, 11:39:49)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 czerwca 2006, 11:40:53)
Zmieniono: pomyłka przy wpisywaniu daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1889