Materiał informacyjny na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                          Tuchola, dnia 17 października 2006 r.
BR.0041-38/2006                                                             
           
           
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
           
            Zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 25 października 2006 r. (środa) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego w Tucholi, pl. Zamkowy 1.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
 
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim
8.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim
9.      Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego
10. Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
11. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o utworzeniu instytucji kultury pn. Książnica Tucholska
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
15. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVII/254/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2006
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2006 r.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.    
 
                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                          /-/Janusz Kiedrowski

Materiał informacyjny na 38 sesję (1405kB) word

Załącznik nr 1 - Policja (995kB) word

załacznik nr 2 - wydatki niewygasające (16kB) excel

Załącznik nr 3 - zmiana budżetu (294kB) excel

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 października 2006)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2006, 14:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2318