Materiał informacyjny na XXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                             Tuchola, dnia 09 listopada 2004 r.
BR.0041-22/2004            
  

                                                                             Pan(i) Radny(a)
                                                                             ..................................................
                                                                             ..................................................

Zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 18 listopada 2004 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty Powiatu Tucholskiego w latach 2004-2010".
9. Podjęcie uchwały w sprawie odłączenia Technikum Leśnego z Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi  im. 1000 lecia Państwa Polskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Technikum Leśnego w Tucholi ..
11. Ocena realizacji programów wynikających ze strategii rozwoju powiatu.
12. Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych Powiatu Tucholskiego.
13. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w Bysławiu gmina Lubiewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2004 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania udziału finansowego do spółki "Ośrodek Sportu i Rekreacji " Spółka z o.o Tuchola ul. Warszawska 17.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/2004 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.   

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                   /-/ Janusz Kiedrowski

Materiał informacyjny na XXII sesję (1550kB) word

Załącznik nr 1 do materiału-tabele (74kB) plik

Załącznik nr 2 do materiału-Strategia Rozwoju Oświaty (1154kB) word

Załącznik nr 3 do materiału-załącznik do uchwały oczyszczalnia (327kB) jpg

Załącznik nr 4 do materiału-załączniki budżetowe (220kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (9 listopada 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (16 listopada 2004, 13:14:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2217