XXII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXII sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 18 listopada 2004 roku.


Radny Andrzej Pruszak:
- na jakim etapie realizacji jest przejście dla pieszych przez tory w Śliwicach,
w ciągu drogi Wielkie Gacno - Błędno ? Taką interpelację składał już 3 lata temu. Wie, że PKP dało już jakąś odpowiedź. Jak to wygląda dalej ?.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Dyrektor ZDP. Z jego informacji wynika, że przejście dla pieszych przez tory kolejowe w Śliwicach jest przedmiotem postępowania przygotowawczego do realizacji takiej inwestycji wspólnie przez Urząd Gminy i Zarząd Dróg Powiatowych. W chwili obecnej trwają wstępne uzgodnienia z PKP na temat wydzielenia gruntów będących ich własnością. Dokonany jest przez geodetę projekt podziału, który czeka na akceptację PKP. Po dokonaniu tych czynności nastąpi faktyczny podział i będzie możliwe wykonanie projektu i w dalszej kolejności jego realizację.

Radna Małgorzata Oller:
- jako mieszkańcy Tucholi składaliśmy datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy można uzyskać informacje, czy nasz Szpital Powiatowy uzyskał jakieś wyposażenie z tej puli. Prasa podaje przykłady innych szpitali, a jak ma się sprawa w naszej miejscowości.
Dyrektor Szpitala poinformował, iż w roku 2002 szpital otrzymał urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych EROSCAN
z wyposażeniem o wartości 13.794 zł.
- drugie pytanie dotyczy budynku przy ul. Grodzkiej. Jest to majątek, którego właścicielem jest Szkoła Wyższa. Rozumie, że powiat tu się zdecydowanie poczuwa do utożsamiania się z tą szkołą. Dlatego pyta jak wygląda sprawa zagospodarowania tej nieruchomości.
Zapytanie przekazane zostało Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Do dnia składania materiałów nie otrzymano odpowiedzi.
- trzecia sprawa to temat, który wraca cyklicznie, czyli sprawa obwodnicy. Pytanie brzmi, czy coś w tym temacie drgnęło.
W załączeniu do materiału znajdują się ustalenia ze spotkania odbytego w dniu 21.10.2004 roku (zał. nr 1).

Radna Halina Matuszelańska:
- na posiedzeniu Komisji Zdrowia w poniedziałek był pan dyrektor DPS w Wysokiej. Okazało się, że w tym roku nie wpłynęło żadne nowe zgłoszenie do umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej. Czy na spotkaniach z Wójtami pan Starosta mógłby wystąpić z apelem o kierowanie takich osób z poszczególnych gmin ? Jeżeli nie będzie napływu nowych pensjonariuszy to może to wpłynąć na dalszą działalność tego domu.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta:
- Tuchola jak wiadomo jest stolicą Gminy, Powiatu, siedzibą władz gminnych
i powiatowych. Jest uznawana za stolicę Borów Tucholskich, znana w kraju i poza granicami. Organizuje imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wystarczy wspomnieć Ekolas czy kongres GO. Jest promowana podczas różnych targów, spotkań. Jest tu średniowieczna zabudowa zabytkowa. W programach i strategiach rozwoju mówi się, że stawiamy na turystykę, na to, że do nas przyjedzie masa wczasowiczów. Spróbujmy się stać teraz turystą zachęconym tymi naszymi propozycjami, który chce do nas przyjechać i przyjedzie. Jako Ci zachęceni zjawiamy się w Tucholi i zaczynamy oczywiście od zwiedzenia miasta. Spróbujmy na to nasze miasto spojrzeć oczami zachęconego do przyjazdu turysty. Co może zrobić powiat wykorzystując swoje uprawnienia, aby pomóc władzom miejskim w podniesieniu na wyższy poziom wyglądu estetycznego i funkcjonalnego Tucholi ?. Co może zrobić powiat starając się o to, aby województwo zainteresować tą sprawą ? Myśli tutaj o tym co może zrobić powiat, głównie przez Wydział Budownictwa i Komunikacji. Radny czytał regulamin organizacyjny starostwa i doczytał się, że możliwości tego wydziału w tej sprawie są duże.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Kierownik Referatu Budownictwa. Informuje on, iż administracja architektoniczno budowlana Starosty Tucholskiego przed wydaniem pozwolenia na budowę bądź przebudowę obiektu budowlanego, na podstawie ustawy Prawo budowlane sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Tucholi. Jednocześnie sprawdza czy projekt budowlany posiada stosowne opinie i uzgodnienia np.: z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środowiska, itp. Właściciele bądź użytkownicy nieruchomości dokonują zgłoszeń robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej, zmianie elewacji czy wymianie pokrycia dachowego oraz tymczasowych obiektów budowlanych. Rozpatruje i analizuje zgłoszenia robót budowlanych i projektów budowlanych załączonych do wniosku o pozwolenie na budowę. Referat Budownictwa sprawdza również spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu oraz możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. Odpowiedź Burmistrza w zakresie upiększenia miasta Tuchola załączona jest do materiałów sesyjnych (zał. nr 2).
- Radny dowiedział się, że gminy mają dużo problemów związanych
z gospodarką wodną i melioracjami. Okazuje się, że z nieznanych przyczyn został w Tucholi zlikwidowany oddział Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych. Został on przeniesiony do Świecia. Dlaczego zainteresowani rolnicy i mieszkańcy naszego powiatu muszą z tymi sprawami jeździć do Świecia. Czy Zarząd podjął jakieś próby, lub podejmie, aby do Tucholi wrócił ten oddział powiatowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
W celu przywrócenia Biura Terenowego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tucholi Burmistrz Tucholi Edmund Kowalski
i Wicestarosta Tucholski Wiktor Metkowski wystąpili do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przywrócenie biura w Tucholi. Ze swojej strony zaproponowali pomoc w pozyskaniu lokalu na biuro, które mogłoby się mieścić
w Tucholskim Centrum Rolniczym, bądź w Urzędzie Miejskim. Od 1 stycznia 2005 roku Biuro Terenowe mieścić się będzie w Urzędzie Miejskim.


                                                                                Zarząd Powiatu Tucholskiego

 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (1 grudnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (17 marca 2005, 09:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1531

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij