XXXV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXV sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 kwietnia 2006 roku
 
Radny Wojciech Kroplewski
- prosił Zarząd, aby zobowiązał Prezesa Spółki OSiR do wstrzymania się, do czasu podjęcia wiążącej, ostatecznej uchwały, od podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Powiatu.
Do Prezesa Spółki OSiR zostało skierowane pismo z informacją o zaistniałej sytuacji z prośbą o wzięcie pod uwagę tych okoliczności w działaniach spółki.
- prosił Zarząd o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sposobu budowy hali sportowej z przedstawionymi obydwoma wariantami do wyboru.
Zarząd zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu Tucholskiego o wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sposobu finansowania budowy hali widowiskowo - sportowej.

Radna Teresa Cherek-Kanabaj 
- zaproponowała, aby dokonać pomiarów obciążenia ruchem dróg powiatowych. Wtedy byłoby to czytelne kryterium remontów dróg. Tam gdzie największy ruch najbardziej o te drogi dbamy, bo są najbardziej potrzebne. Są prace interwencyjne, staże więc nie powinno być problemu z pozyskaniem ludzi do tego.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.


Radna Małgorzata Oller
- w ramach ZPORR priorytet 2 działanie 2.6. jest obecnie realizowany konkurs pod tytułem „Strategie ekoenergetyczne dla świeckich i tucholskich gmin” Rozmawiałam z gminami i powiatem co to jest. Jest na to przeznaczone prawie pół miliona złotych. Konkurs został rozpoczęty 1 września ubiegłego roku i będzie trwać do końca kwietnia tego roku. Jesteśmy zainteresowani tym tematem. Jako spółka komunalna przejmujemy już niebawem kotłownię gazową. Są wysokie koszty ciepła i koszty jakie mieszkańcy ponoszą. Jesteśmy na etapie przygotowywania się do złożenia wniosku aplikacyjnego do Funduszu Norweskiego w gospodarce cieplnej i ten wniosek bazuje na wykorzystaniu miejscowej biomasy. Mamy informacyjne założenie, że tam pozyskamy dofinansowanie 85 % do tego co chcemy zrobić. Naszym celem jest, aby były jakieś wymierne efekty dla Tucholi. To co kryje się pod nazwą tego konkursu wybitnie byłoby nam pomocne przy przygotowywaniu tego wniosku, bo nie jest to prosty temat. Chcemy się oprzeć na biomasie pochodzenia rolniczego. Jakaś pomoc ze strony tego, kto wygrał ten konkurs, czyli Instytutu Karpackiego, byłaby nam zdecydowanie potrzebna, tym bardziej że ten temat jest ujęty w programie Rozwoju Lokalnego. To jest kierowane do pana Starosty, który jest członkiem dość ważnych instytucji przy Urzędzie Marszałkowskim. Prosi o informację, co to jest i jeżeli jest to realizowane to dlaczego ta firma zwróciła się do jednostek naprawdę zainteresowanych tym tematem o opracowanie jakiejś strategii.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
  
                                                                                  Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (6 czerwca 2006)
Opublikował: Katarzyna Knieć (8 czerwca 2006, 13:00:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1916