II sesja Rady Powiatu


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas II sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 12 grudnia 2002 roku.


Radny Andrzej Pruszak:
" W związku z ukazaniem się w Gazecie Pomorskiej z dnia 9.12.2002 r. artykułu pt.: "Na ślepym torze" Radny zwraca się do Zarządu Powiatu Tucholskiego o zajęcie stanowiska
w sprawie utrzymania ruchu pasażerskiego na linii 201 i 208. Radny prosi także
o wystąpienie do Zarządu Województwa, aby ten podpisał porozumienie z Zakładem Przewozów Pasażerskich w Gdyni. Jest on bezpośrednio zainteresowany kursowaniem pociągów na tych liniach.
W dniu 15 stycznia br. Zarząd Powiatu wystosował pismo do Marszałka Województwa przekazujące interpelację Pana Radnego.

Radny Henryk Krzywański:
" Znowelizowano ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, w której przewiduje się 80% zniżkę podatku od nieruchomości sfery służby zdrowia. Radny zapytuje się jak wyglądałoby to w liczbach w przypadku naszego powiatu.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radna Anna Ziegler:
" Ostatnio ze względu na bardzo złe warunki drogowe dzieci miały problem z dojeżdżaniem do szkół. Jest to poważny problem. Należy wtedy albo zawiesić zajęcia albo prowadzić je ze szkodą dla nieobecnych dzieci. Dlatego też Pani Radna zapytuje się dlaczego Zarząd Dróg Powiatowych nie posypał naszych dróg?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Zbigniew Grugel:
" Zapytanie dotyczy ozdobienia sali, w której odbywają się między innymi sesje powiatu sztuczną choinką. Podczas gdy nasz powiat jest stolicą Borów Tucholskich.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski:
" Radny zapytuje się co wpłynęło na to, że wniosek o dofinansowanie budowy drogi Iwiec - Wełpin z Banku Światowego nie uzyskał pozytywnej akceptacji?
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Zapytanie dotyczy podjęcia przez Naczelnika Wydziału Promocji p. Macieja Kordy działań w celu przygotowania planu do zagospodarowania turystycznego powiatu. Na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku rusza czwarty segment programu SAPARD,
z którego można uzyskać potężne środki na zagospodarowanie turystyczne.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Radny prosi o udzielenie informacji, kto zasiada w Radzie Nadzorczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucholi. Radny zapytuje także, dlaczego w jej gronie nie mam ani jednego przedstawiciela Rady Powiatu Tucholskiego, skoro powiat posiada 80% udziałów w tej spółce?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta:
" Zapytanie dotyczy informacji na jakim etapie znajdują się prace związane z otwarcie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Na jakim etapie znajduje się remont budynku ZUS na ul. Dworcowej 8. Radny stwierdził wiele nieprawidłowości tam zaistniałych oraz brak zabezpieczeń. Radny zapytuje się czy
w tej sprawie podjął działania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Radny wyraził swoje zadowolenie z powodu organizacji przez pracowników Starostwa Powiatowego Turnieju Mikołajkowego i zbiórki, z której dochód przeznaczony został dla mieszkańców Domu Dziecka w Tucholi.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

                                                                                   Zarząd Powiatu
                                                                                    Tucholskiego

W przypadku zapisu "odpowiedzi udzielono podczas sesji" odpowiedź takową można znaleźć w protokole z II sesji Rady Powiatu, który znajduje się w zakładce "Protokoły z sesji Rady Powiatu".

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (20 stycznia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (26 października 2004, 13:31:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1877