VIII sesja Rady Powiatu

 

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas
VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 czerwca 2003 roku.

 

Radny Wojciech Kroplewski:
" W imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Radny chciałby zapytać czy Starostwo Powiatowe w Tucholi wystąpiło do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zmniejszenie liczby wychowanków w Domu Dziecka. Jest to sprawa kluczowa dla realizacji Programu Naprawczego Domu Dziecka. We wrześniu ubr. Dyrektor Domu Dziecka wystąpił z takim wnioskiem do Starosty. Czy Starosta interweniował w tej sprawie?.
Sprawa ta rozważana była na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 25.09.2002 roku. W związku jednak z tym, że zmniejszenie liczby wychowanków z 48 do 42 spowodowałoby bardzo dużą różnicę w wysokości finansowania tej jednostki w roku 2003 Zarząd Powiatu nie wystąpił do Wojewody w tej sprawie. W związku z powyższym Dyrektor Domu Dziecka nadal wykazuje gotowość przyjęcia 48 wychowanków. Sprawa ta ponownie została poruszona na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 2 lipca br., na które zaproszono Dyrektora Pana Zbigniewa Nyske. W związku z koniecznością przystąpienia do realizacji Programu Naprawczego oraz dużą liczbą usamodzielnianych w tym roku wychowanków Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Wojewody o zmniejszenie liczby wychowanków z 48 do 42 od 1 stycznia 2004 roku.


Radna Felicyta Król-Pawelska:
" Zapytanie dotyczy spotkania w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego. Starosta ustalał termin tego spotkania wiedząc, że w tym samym czasie trwają szkolenia dotyczące innych zagadnień, w których uczestniczą przedstawiciele gmin i powiatu. Radna uważa, że zabrakło tutaj korelacji przy uzgadnianiu terminu spotkania.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Radna chciałaby uzyskać informacje na temat Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" W imieniu Radnych Rady Gminy Cekcyn Radna zapytuje się kiedy stanie się realne wykonanie chodnika w miejscowości Trzebciny.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych realizacja tego zadania planowana jest w przyszłym roku.


Radny Henryk Krzywański :
" Radny złożył interpelacje dotyczące: własności działek pod drogami powiatowymi. Poinformował o wysokości odszkodowania płaconemu właścicielowi takiej działki po
31 grudnia 2005 roku. Radny prosi o ujęcie w materiale sesyjnym informacji, która będzie prezentowała wykaz dróg z określeniem spraw właścicielskich. Czy możliwe jest zachowanie terminu 31 grudnia 2005 roku oraz prac dotyczących opracowania zasobu geodezyjnego w odniesieniu do podatku katastralnego.
Ze względu na dobry stan ewidencji gruntów i posiadane odpowiednie wyposażenie informatyczne powiat tucholski, jako jeden z trzech powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego, został wyznaczony przez Głównego Geodetę Kraju pismem KZ 5024-04-2002 z dnia 25 lipca 2002 roku do przyspieszonej realizacji przygotowania danych dla budowy systemu IACS. W tym zakresie dokonano następujących działań:
1. Zakupiono nowe oprogramowanie dla ewidencji gruntów (EGB 2000), przystosowane do funkcjonowania w środowisku Windows, do eksportu i importu danych w formacie SWDE oraz dystrybucji danych poprzez Internet dla użytkowników zewnętrznych (np.: gmin).
2. Przekazano dane opisowe ewidencji gruntów powiatu tucholskiego na ręce Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 13 lutego 2003 roku. Obecnie dane te, podobnie jak i dane z innych powiatów, są sprawdzane celem przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
3. Zlecono wykonanie mapy rastrowej powiatu na potrzeby ARiMR. Praca została wykonana (protokół odbioru z 12 maja 2003r.) i do chwili obecnej czeka na przejęcie przez Wojewódzkiego Inspektora.
Ogólny koszt prac (bez zakupu oprogramowania) wyniósł 83.499,40 zł. Sfinansowano je w całości ze środków własnych, pochodzących z konta Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto w ostatnim czasie założono ewidencję budynków i lokali dla miasta Tucholi oraz zawarto umowy z pięcioma gminami powiatu na przekazywanie danych ewidencyjnych za pośrednictwem Internetu. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada również własną stronę internetową, za pośrednictwem której można zgłaszać prace geodezyjne lub zamówienia na materiały z zasobu.


Radna Anna Ziegler:
" Radna zapytuje się co z marcowym terminem składania wniosków na granty i dotacje przez organizacje pozarządowe. Brak środków w budżecie uniemożliwia wypłatę takich grantów i ich wypłata została zawieszona. Takie wnioski opiniuje także Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Do Komisji Edukacji Rady Powiatu dochodzą jednak pogłoski, że takie środki uzyskać można. Radna zapytuje się czy takie przypadki miały rzeczywiście miejsce, bez uprzedniej opinii Komisji.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.


Radna Teresa Cherek-Kanabaj:
" Radna ponawia interpelację w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w Śliwicach. Otrzymała odpowiedź, że takie przejście zostanie wykonane, ale do tej pory ono nie powstało.
Zgodnie z informacji otrzymanymi od Dyrektora ZDP Pana Zenona Poturalskiego realizacja tego zadania planowana jest w przyszłym roku.
" Kolejna interpelacja dotyczy braku połączenia autobusowego Gminy Śliwice z Tucholą. W okresie letnim kursują jedynie dwa autobusy: rano ze Śliwic do Tucholi i wieczorem powrotny z Tucholi do Śliwic. Jest to ogromną uciążliwością dla mieszkańców gminy nie posiadających samochodów. Radna pyta gdzie ma zgłosić ten problem?.
W sprawie zwiększenia ilości połączeń komunikacyjnych pomiędzy Tucholą i Śliwicami w dniu 10 lipca br. odbyło się spotkanie Kolegium Powiatu Tucholskiego, na którym Burmistrz i Wójtowie Gmin z terenu naszego powiatu pozytywnie zaopiniowali otwarcie nowych połączeń przez firmę Rainbow. W pierwszym rzędzie powstaną nowe połączenia na terenie Gminy Tuchola, ale wójtowie są zainteresowani również rozwojem połączeń w pozostałych gminach.


Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski:
" Czy Pan Starosta jednocześnie Prezes Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" mógłby przedstawić informacje na temat tego czym się Towarzystwo zajmowało do tej pory oraz co planuje w przyszłości.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.


Wiceprzewodniczący Józef Basta:
" Radny zapytuje się dlaczego na zakończeniu roku szkolnego nie było nikogo ze Starostwa w Zespole Ogólnokształcącym?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Zapytanie dotyczy Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie" i jej siedziby?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
" Zapytanie dotyczy obwodnicy Tucholi. Co robi Zarząd Powiatu w celu przyspieszenia jej budowy?.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

                                                                                Zarząd Powiatu
                                                                                  Tucholskiego

W przypadku zapisu "odpowiedzi udzielono podczas sesji" odpowiedź takową można znaleźć w protokole z VIII sesji Rady Powiatu, który znajduje się w zakładce "Protokoły z sesji Rady Powiatu".


Wytworzył: Zarząd Powiatu (11 lipca 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (10 listopada 2004, 10:25:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1635

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij