IX sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas IX sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 28 sierpnia 2003 roku.

 

Radny Andrzej Pruszak:
" Radny prosi, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o postawienie znaku zakazu zatrzymywania się na drodze Tuchola - Tleń w kilometrach od 0 - 0 do 0 - 2. Jest tam bardzo niebezpiecznie ze względu na stojące w pobliżu zakrętu samochody.
Interpelacja Radnego przekazana została do Komisji ds. Oznakowania dróg przy Staroście Tucholskim. O wyniku oględzin i decyzji Komisji Pan Radny zostanie poinformowany.
" Interpelacja dotyczy bezpłatnego przejęcia łącznicy kolejowej 77 (Lipowa Tucholska - szlachta Zachód).
Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do PKP - Przewozy Regionalne o opinię w sprawie możliwości wznowienia połączeń za pośrednictwem łącznicy kolejowej w miejscowości Lipowa. Po podjęciu przez Zarząd decyzji w tej sprawie Pan Radny zostanie poinformowany.


Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski:
" Radny prosi o odpowiedź na temat sposobu załatwienia pisma Pani Zielińskiej - Przewodniczącej Wojewódzkiego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich w sprawie dofinansowania przywozu dzieci rolników z kolonii.
Starosta Tucholski wystosował pismo odmawiające sfinansowania kosztów przejazdu dzieci na turnusy rehabilitacyjne w powodu braku środków finansowych. Jednakże po ponowieniu prośby przez Z-pcę Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urządu Marszałkowskiego Wicestarosta Tucholski Pan Wiktor Metkowski ustalił z Panią Weltrowską - doradcą ODR, że Starostwo pokryje koszty zakupu paliwa. Po otrzymaniu pomocy z Gminy Tuchola środków wnioskodawca zrezygnował z pomocy Starostwa.
" Radny prosi o wystąpienie do Zakładów Energetycznych w Chojnicach z zapytaniem dotyczącym częstego wyłączania prądu na Osiedlu Czarna Droga w Tucholi.
W celu wyjaśnienia przyczyn wyłączania prądu skierowano pismo do Zakładów Energetycznych w Chojnicach. Z telefonicznej informacji jaką uzyskano z Posterunku Energetycznego w Tucholi wynika, że wyłączenia prądu przez kilka kolejnych dni związane były z usuniętą już awarią sieci średniego napięcia.
" Radny złożył interpelację dotyczącą ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju pomiędzy ul. Kopernika i Kołłątaja w Tucholi.
Interpelacja przekazana została Burmistrzowi Tucholi jako zarządcy drogi i do komisji ds. Oznakowania Dróg celem wydania opinii w tej sprawie.
" Radny uważa, iż należałoby wrócić do własności obiektu dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. W poprzedniej kadencji własnością Stacji były pomieszczenia na ul. Pocztowej. Dziś jest ona pozbawiona tych pomieszczeń. Radny uważa, że jest to sprawa ważna, którą należałoby się szybko zająć.
W dniu 10 września br. na posiedzenie Zarządu Powiatu zaproszona została Pani Violetta Neumann Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na spotkaniu tym omówiono przyczyny nie podpisania przez nią zaproponowanej przez Starostwo, jako administratora nieruchomości, umowy użyczenia pomieszczeń na I piętrze budynku na pl. Wolności 23 oraz przedyskutowano inne możliwości zapewnienia siedziby Poradni dla zagwarantowania dalszego jej istnienia w naszym powiecie. Ustalono, iż w kolejnych dniach odbędzie się wspólne spotkanie Zarządu Powiatu z Burmistrzem Tucholi oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawie uregulowania sprawy siedziby tej jednostki.

Radna Anna Ziegler:
" W imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Radna składa interpelację dotyczącą zaangażowania Zarządu Powiatu w sprawie budowy obwodnicy Tucholi. Radna prosi o przedstawienie informacji dotyczącej działań podjętych w tej sprawie.
We wrześniu 2002 roku, po opracowaniu nowej (południowej) koncepcji przebiegu obwodnicy podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmian w planach zagospodarowania miasta i gminy Tuchola w zakresie wprowadzenia obwodnicy w ciągu drogi nr 240 (Uchwała Nr LV/501/02 z 06.09.2002r.). Czynność ta poprzedzona została między innymi przeprowadzeniem na potrzeby własne analizy ruchu na drogach wojewódzkich, licznymi rozmowami z zarządcą tych dróg i analizami projektowymi. W trakcie uzgadniania i opiniowania zmian planów na potrzeby obejścia miasta wyłoniła się konieczność zmiany kolejnego opracowania jakim jest "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania". Po podjęciu przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 2002 roku Uchwały o przystąpieniu do opracowania zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchola w zakresie dotyczącym nowego przebiegu obwodnicy" przystąpiono do obowiązujących procedur, tj. między innymi:
1. zawiadomiono o przystąpieniu do zmian jednostki, które mają prawo składać wnioski do proponowanych zmian. Otrzymaliśmy negatywną ocenę z Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy wprowadzenia drugiego północnego przebiegu obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej,
2. po odbytych spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami ZDW w dniu 15 kwietnia br. otrzymaliśmy wyjaśnienie, że ZDW przyjmuje do wiadomości stanowisko Urzędu Miejskiego o odstąpieniu od realizacji obwodnicy południowej dla miasta Tucholi i nie widzi przeszkód w realizacji przez Urząd Miejski prac związanych z realizacją północnej obwodnicy miasta,
3. po uzyskaniu w/w opinii postanowiono czynić starania o wykonanie opracowania związanego ze zmianami w Studium przez Wojewodę, ponieważ jest to zadanie ponadlokalne,
4. uzyskano informację, że w najbliższym okresie czasu zmienią się przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przepisy te opublikowane zostały
w DZ. U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. - Ustawa weszła w życie z dniem 11.07.br.,
5. do obecnej chwili nie wyszły jeszcze przepisy wykonawcze. Zgodnie z art.10 ust 4 nowej Ustawy - Minister określi w drodze rozporządzenia wymagany zakres projektu studium
w części tekstowej i graficznej. Uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.
W związku z powyższym decyzja w sprawie dalszych prac planistycznych nad wprowadzeniem zmian do studium i planu miejscowego zagospodarowania związanych
z obwodnicą podjęta zostanie po ukazaniu się przepisów wykonawczych do nowej ustawy.

 

                                                                                   Zarząd Powiatu
                                                                                    Tucholskiego

 


Wytworzył: Zarząd Powiatu (10 września 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (10 listopada 2004, 10:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1823

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij