X sesja Rady Powiatu

Informacja o stopniu realizacji interpelacji
zgłoszonych przez radnych podczas X-tej sesji Rady Powiatu

Radna Anna Ziegler
" czy Poczta Polska kontaktowała się z Zarządem Powiatu w sprawie zamykania placówek pocztowych na terenie naszego Powiatu ? Czy taki kontakt wchodziłby w grę i czy Powiat może w jakiś sposób zadziałać przeciwko temu ? Rozumie aspekty ekonomiczne, ale na naszych wsiach poczta jest miejscem, z którego korzysta grupa ludzi, bardzo często są to emeryci i renciści. Nie ma na razie żadnego dokumentu potwierdzającego, ale mówi się, że w Gminie Gostycyn planuje się do likwidacji placówkę w Wielkiej Klonii i w Pruszczu. Jeżeli coś takiego miałoby mieć miejsce, to czy byłaby jakaś możliwość reakcji.
Zarząd Powiatu zwrócił się z apelem do Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej by przy podejmowaniu decyzji nie kierowano się wyłącznie aspektami ekonomicznymi, ale również tym, że Poczta spełnia szeroko rozumianą misję instytucji użyteczności publicznej jako tzw. "okno na świat" i bardzo często jest jedynym sposobem komunikacji dla wielu mieszkańców wsi. Poproszono o informację czy planowane jest zamykanie małych placówek pocztowych na terenie powiatu i jakie względy o tym decydują. Do czasu składania materiału odpowiedź nie wpłynęła.

Radny Wojciech Kroplewski
" prosi o informacje na piśmie na temat Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Chodzi o strukturę szkoły, kadrę naukową, a także zatrudnienie w pionie administracyjnym. Jaki jest planowany budżet tej szkoły, zasady naboru, baza dydaktyczna i zasady korzystania z tej bazy? Jakie są perspektywy dla budynku na ul. Grodzkiej po wygraniu przetargu przez Towarzystwo ?
W związku z tym, że Starosta nie czuje się kompetentny do podania wyczerpujących informacji, zaprosił na kolejną sesję Rady Powiatu Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem dr Krzysztofa Kannenberga, który przedstawi wszelkie informacje dotyczące uczelni oraz odpowie na pytania Radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski
" pierwsza sprawa dotyczy Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich". Składał w czerwcu interpelację i mimo obietnic ze strony Starosty informacji nie uzyskał;
Odpowiedzi udzielono na sesji. 
" sprawa kolejna dotyczy drogi w Rudzkim Moście. Po złożonej interpelacji na sesji, bardzo szybko podjęto działania i zeszlifowano wierzchnią część. Teraz zbliża się jesień i to co zostało zrobione nie zabezpieczy tego. Co dalej z tą drogą ?
Zwrócono się do Rejonu Dróg Wojewódzkich z prośbą o podanie informacji na temat dalszych planowanych prac związanych z modernizacją drogi na odcinku w Rudzkim Moście. Szczegółowa informacja po uzyskaniu odpowiedzi z RDW.
" jakie były koszty sympozjum na temat Kosznajderii i ile z tego dołożyło Starostwo?
Odpowiedzi udzielono na sesji.
" na poprzedniej sesji przyjęliśmy program działania Rady Powiatu. Złożono trochę uwag i wniosków. Co z tym się stało ? Co zostało przyjęte ? Co zostało jeszcze dołączone do tego programu, a czego nie uwzględniono ?
Odpowiedzi udzielono na sesji. 

Radna Małgorzata Oller
" chodzi o przetarg, który był przeprowadzony na modernizację budynku przy ul. Pocztowej 7, gdzie zobowiązania z tytułu realizacji umowy przejdą na rok 2004, czyli obciążą budżet powiatu przyszłego roku. Jest to kwota ponad 400.000 zł, czyli jest to już podjęcie decyzji o takim, a nie innym wydatkowaniu środków z budżetu na określony cel inwestycyjny. Rada podjęła uchwałę w styczniu tego roku, gdzie upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000 zł. To by się w ramach tej kwoty mieściło. Niemniej jednak polityka inwestycyjna powinna jednak się odbywać za wiedzą radnych.
Odpowiedzi udzielono na sesji. 
" uwaga wiąże się z wypowiedzią przedstawiciela Starostwa w prasie. Ta wypowiedź odnosiła się do oferty złożonej przez tucholskie firmy odnośnie kosztów. Tam chodziło o koszty materiałowe. Wiemy, że te ceny nie zawsze są niższe od tych, które mamy okazję spotkać na innych terenach, ale jest jedna zasadnicza sprawa. Jeżeli dokonuje się tego typu porównań i oceny, to bardzo ważne jest aby dotyczyły materiałów identycznych o tej samej jakości.
Odpowiedzi udzielono na sesji. 


Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
" interpelacja dotyczy sołectwa Legbąd i sołectw ościennych, które zamieszkuje około 1600 mieszkańców. W dalszym ciągu do Legbąda nie dojeżdża pracownik Urzędu Pracy, aby załatwić ich sprawy. Zmusza się ludzi do jeżdżenia do Tucholi.
Zgodnie z informacjami Kierownik PUP Pani Henryki Dziurzyńskiej obecna obsada kadrowa oraz środki będące w dyspozycji jednostki nie pozwalają na dojazdy pracowników do sołectw. Powiatowy Urząd Pracy obsługuje 67 sołectw i nie ma praktycznych możliwości dotarcia do wszystkich mieszkańców. Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu bezrobotni powinni dokonywać potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy bezpośrednio w Urzędzie, gdzie powinni równocześnie zasięgnąć informacji o ofertach pracy, prowadzonych aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, skorzystać z pomocy pośrednika pracy, doradcy zawodowego itp.
" druga sprawa dotyczy świetlicy w Legbądzie. Chodzi o to, aby pomóc im uzyskać możliwość korzystania z baraku przy szkole.
" kolejna sprawa dotyczy stomatologa w Legbądzie. Tego stomatologa mieszkańcy domagają się od dłuższego czasu. Zamiast tego stomatologa sprzęt z gabinetu zostaje zabierany.
" szkoła w Rzepicznej została sprzedana. Ta wieś została bez świetlicy. Zebrania wiejskie odbywają się w domu sołtysa. Prośba, aby może poprzez Powiatowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych udało się przy remizie wygospodarować lub dobudować świetlicę.
Interpelacje w sprawie świetlicy w Legbądzie, stomatologa, świetlicy przy remizie OSP w Rzepicznej zostały przekazane do Burmistrza Tucholi jako właściwego organu. Do czasu pisania materiału nie uzyskano odpowiedzi.
" w imieniu mieszkańców Legbąda prosi, aby ograniczyć prędkość we wsi do 40 km/h. Jest to niezbyt szeroka szosa, a ruch dość duży. Ponadto przez wieś przejeżdża zbyt dużo TIR-ów. Okazuje się, że mosty na tej trasie mają udźwig do 15 ton i są znaki zakazujące na wjazd cięższych samochodów. Może trzeba, aby Zarząd Dróg Powiatowych tą tablicę jakoś wyeksponował, a Komenda Powiatowa Policji zwróciła na to uwagę.
Skierowano pismo do zarządcy drogi tj. Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich Pana Janusza Dąbki z prośbą o pozytywne załatwienie. Do czasu składania materiału odpowiedź nie wpłynęła.
" interpelacja dotyczy mieszkańców wsi Rzepiczna. Ta wieś od 6 - 7 lat domaga się i prosi o to, aby utwardzić drogę przez wieś. Ta wieś powoli staje się letniskową. Droga jest bardzo wąska i nieutwardzona. Jest to droga powiatowa. Może udałoby się w planie na najbliższe lata tą drogę przewidzieć. Przy tej drodze są bardzo duże drzewa. Gałęzie tych drzew zagrażają liniom telefonicznym i energetycznym. Mieszkańcy chcieliby sami usunąć gałęzie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora ZDP Pana Zenona Poturalskiego droga przez wieś Rzepiczna o długości 1060 m jest jedną z siedmiu pozostałych do utwardzenia na terenie Powiatu Tucholskiego. Łącznie pozostało jeszcze 23,7 km takich dróg. Na początku pierwszej kadencji powiatu było to 32,7 km, czyli udało się utwardzić aż 28% dróg. W wieloletnim planie inwestycji nie planuje się niestety tej drogi. ZDP ujął ją jednak w planie innych niezbędnych inwestycji. To oznacza, że jeszcze w tym roku dokonane będzie zbadanie spraw własnościowych działek, przez które przebiega ta droga. Natomiast w roku 2004, o ile będą możliwości finansowe zlecone zostanie wykonanie projektu. Dalszy los tej inwestycji zależeć będzie tylko od możliwości finansowych powiatu. Natomiast sprawa gałęzi i drzew zagrażających liniom energetycznym i telefonicznym należy do właścicieli tych instalacji. ZDP powiadomił już właściwe instytucje o tym problemie.
" na oczach władzy powiatowej starej i nowej, dokonuje się na terenie powiatu rozgrabianie i niszczenie mienia państwowego. Wszyscy wiemy co stało się ze Stolbudem i teraz jak ktoś pojeździ po powiecie, zobaczy co się dzieje z mieniem popegeerowskim. Nie byłoby w tym być może nic złego, ale są to obiekty, które umieszczone są w rejestrze zabytków. Proszę pojechać do dworku w Kiełpinie lub do zabytkowego domu w Słupach. To jest obraz nędzy i rozpaczy. Drzwi są powyłamywane, każdy tam może dojść. Uważa, że Zarząd, jeżeli nie jest w stanie poprzez organy własne, to może jest w stanie zaprosić jakieś kompetentne organy wojewódzkie czy centralne i im to pokazać. Czy dzierżawca naprawdę nie jest zobowiązany do tego, aby chociaż trochę o to zadbać ? Czy to się musi rozwalić na naszych oczach ? Wnioskuje, aby Starostwo podjęło działania w celu zaproszenia kogoś, kto jest odpowiedzialny za ochronę zabytków, kogoś kto jest odpowiedzialny za mienie popegeerowskie, żeby to ratować. 
Interpelacja została przekazana do Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy z prośbą o podanie informacji na temat planowanych działań w celu zabezpieczenia tego mienia przed postępującym niszczeniem. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi Zarząd będzie starał się podjąć kolejne kroki w celu ochrony tych zabytkowych zabudowań.

                                                                                              Zarząd Powiatu

W przypadku zapisu "odpowiedzi udzielono podczas sesji" odpowiedź takową można znaleźć w protokole z X sesji Rady Powiatu, który znajduje się w zakładce "Protokoły z sesji Rady Powiatu".


Wytworzył: Zarząd Powiatu (8 października 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (10 listopada 2004, 10:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1585

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij