XX sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 2 września 2004 roku

Radna Anna Ziegler
- w gminach naszego powiatu obejmuje się funduszem stypendialnym uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, jednocześnie zbyt niskie dochody nie pozwalają na zakup wielu materiałów dydaktycznych. Stąd rozwijane są programy stypendialne. Na tej sesji mamy głosować regulaminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów. Mamy gimnazjum powiatowe dlatego składa interpelację w sprawie pojawiających się możliwości zdobywania pieniędzy dla uczniów wyróżniających się. Wie, że jest to specyficzne gimnazjum, ale są fundusze u pana Wojewody czy w Sejmiku na stypendia naukowe. Nasi uczniowie to osoby, które osiągają dosyć dobre wyniki, więc prosi aby się zorientować i jeżeli będzie to możliwe to tych uczniów w jakiś sposób finansowo wspomóc.
Pracownicy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa zostali zobowiązani do pozyskania informacji o ewentualnych możliwościach stypendialnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz Wojewódzkim.

Radny Zbigniew Grugel
- zwrócił uwagę panu Staroście i Zarządowi, że powstała zupełnie nowa sytuacja prawna i szkoły leśne mogą stać się szkołami resortowymi, czyli podporządkowanymi Ministrowi Środowiska i pewnie w jego imieniu dyrektorowi generalnemu. Żeby tak się stało konieczna jest uchwała Rady, że mamy wolę przekazania tej szkoły, bo dopiero taka uchwała może spowodować, czy ta szkoła stanie się szkołą resortową czy nie. Pilność podjęcia takiej uchwały, wynika z kilku faktów. Decyzja o tym, które szkoły leśne staną się szkołami resortowymi, a które nie, jest możliwa w dwóch datach: od września 2005 r. albo od września 2006 r. Gdybyśmy podjęli pozytywną decyzję i chcieli, aby to się stało od września 2005 r. to musimy podjąć uchwałę o rozłączeniu tej szkoły nie później niż na sesji lutowej. To musi znaleźć również odzwierciedlenie w konstruowanym budżecie. Konstrukcję budżetu będziemy zaczynać od października.
Zarząd Powiatu zlecił kancelarii radców prawnych przygotowanie procedury przekazania oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej analizy skutków ww. przekazania dla Powiatu. Po przygotowaniu powyższych dokumentów zostaną one niezwłocznie przekazane radnym w celu wypracowania decyzji.

Radna Teresa Cherek-Kanabaj
- w tej chwili do Tucholi będzie dojeżdżało 400 uczniów więcej. Jak jest zapewniona kwestia możliwości dojazdu do Tucholi ? Czy te problemy są rozwiązane ? Jeździ państwowymi środkami komunikacji i korzysta z busów. Warunki są tragiczne. Na 14 miejsc, które znajdują się w busie jechało wczoraj 25. Nie wie jak to wygląda w autobusach.
Trasę powyższą obsługuje na dzień dzisiejszy PKS Chojnice oraz Firma Jantur. Problemy z dojazdem do Tucholi odnotowuje się jeszcze z kierunków Bysław i Legbąd w godzinach rannych oraz powrotu tj. w godzinach 1330 - 1440. Busy są często przeładowane, zabierając więcej pasażerów niż mają wolnych miejsc. Kierowcy robią to na własną odpowiedzialność Z tego powodu byli już karani mandatami przez policję. Trasę do Śliwic obsługuje Firma Jantur poprzez busa Forda, który ma 14 miejsc siedzących. Firma ta stara się o kredyt na zakup autobusu, który będzie kursował zamiast busa w godzinach szczytu. Autobus powinien pojawić się na trasie pod koniec października br. Należy pamiętać, iż Firma Jantur istnieje na naszym rynku dopiero od roku i jest na etapie rozwijania swojej działalności oraz wymiany taboru na odpowiadający zapotrzebowaniu społecznemu. Jeśli chodzi o autobusy PKS to jeżdżą dwa: o godzinie 701 i 744. Wstawienie dodatkowego, zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest sprawą, którą można załatwić w ciągu miesiąca. PKS musi uzyskać dodatkowy wypis z zezwolenia od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień wszystkich powiatów, przez które przebiega trasa. Reasumując należy stwierdzić, iż rozwiązania problemu z dojazdem młodzieży do Tucholi, należy spodziewać się od Firmy Jantur, ale nie prędzej niż w końcu października.

- wróciła do ulicy Świeckiej w Śliwicach. W poprzedniej kadencji na wniosek pana radnego Andrzeja Pruszaka Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał się do remontu kapitalnego tej ulicy pod warunkiem, że Gmina Śliwice przygotuje plan. Plan został przygotowany. Od tego czasu już pewien okres minął. Wnosiła to już kilkakrotnie. Mówiono, że w ramach posiadanych środków sukcesywnie będzie to robione. Miały się toczyć jakieś rozmowy z Urzędem Gminy. Nie wiadomo na jakim etapie to jest, a mieszkańcy pytają i wręcz wymuszają na kolejne pytania tu na sesji
Podczas XVIII sesji Rady Powiatu radny Andrzej Pruszak zadał takie samo pytanie. Odpowiedzi na nie udzielił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Wyjaśnił on, że Gmina Śliwice przygotowała dokumentację dotyczącą rozwiązania problemu odwodnienia ulicy Świeckiej w Śliwicach wraz z przebudową chodników. Uzgodnienia dokonane w związku z tą dokumentacją są już nieaktualne, ale ich wznowienie nie stanowi problemu technicznego ani finansowego. Na dzień dzisiejszy inwestycja ta nie jest realizowana z powodu braku środków. Jest ona możliwa do zrealizowania po spełnieniu dwóch warunków:
1. zabezpieczenia środków na jej realizację w budżecie ZDP przez Radę Powiatu Tucholskiego,
2. w tym samym momencie Gmina Śliwice dysponowała będzie środkami finansowymi. Jest to spowodowane przebiegiem odcinka kanalizacji burzowej przez ulicę gminną i związaną z tym korelacją działań.
ZDP jest w kontakcie z Urzędem Gminy w Śliwicach w tej sprawie. Jak informuje p. Zenon Poturalski to zadanie z pewnością ujęte będzie w planie finansowym ZDP na rok przyszły (tak jak było na lata poprzednie) i tylko od możliwości finansowych powiatu i gminy zależeć będzie jego realizacja.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
- na spotkaniach z mieszkańcami w Lubiewie poruszano sprawę ul. Wojska Polskiego. Sprawa ta stawała już dość dawno na forum gminy. Gmina doprowadziła do tego, że w 2002 r. zostały wykonane wszystkie prace ziemne. Na sesji w kwietniu ubiegłego roku, której tematem był stan dróg i ocena ich napraw był również pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i poinformował Radę, że sprawa ta zostanie załatwiona w 2004 r. W Urzędzie Gminy jest sporo dokumentów, w których Zarząd Dróg Powiatowych potwierdza ten termin. Czy rzeczywiście ta sprawa w tym roku zostanie załatwiona? Prosi o odpowiedź na piśmie;
Została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych. Dyrektor Zarządu Dróg poinformował, że jednostka planuje wykonanie zadań na każdy rok budżetowy. Każdy plan jest jednak korygowany do budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu. Niestety na rok 2004 Rada Powiatu nie przyznała budżetu, który umożliwiłby wykonanie projektu tej inwestycji. Ponadto Rada Powiatu umieściła tą inwestycję w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na rok 2006. Ponadto na sesji czerwcowej dyrektor ZDP informował Radnych, iż realizacja programu będzie zagrożona jeżeli nie znajdą się środki na przygotowanie inwestycji ujętych w tym planie.

- sprawa druga dotyczy moich interpelacji z poprzedniej sesji. podziękował Zarządowi za to, że tak obszernie odpowiedział na moje interpelacje na piśmie. Do pewnego punktu prosi o dodatkowe informacje. Chodzi o harmonogram czasowy Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego. Na stronie 128 w harmonogramie jest pierwszy etap, punkt 1 - powołanie lokalnego komitetu sterującego do końca lipca 2004. Czyli już powinien ten komitet być. Punkt 2 to wyłonienie trzech zespołów roboczych do końca sierpnia. Pyta jak wyglądają składy osobowe tego komitetu i tych zespołów roboczych
Zgodnie z wstępnymi założeniami członkami Lokalnego Komitetu Sterującego powinni być przedstawiciele samorządów, branży turystycznej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji. Zgodnie z powyższym po przeprowadzonych rozmowach i konsultacjach do dnia dzisiejszego swoich przedstawicieli wytypowały następujące samorządy bądź instytucje:
Maciej Korda - Powiat Tucholski
Adam Paluśkiewicz - Gmina Tuchola
Justyna Wilkiewicz - Gmina Cekcyn
Krzysztof Bujny - Gmina Gostycyn
Gabriela Miętka - Gmina Kęsowo
Wioletta Szymczak - Gmina Lubiewo
Teresa Cherek-Kanabaj - Gmina Śliwice
Bogdan Zwoliński - Ośrodek "Leśne Ustronie"
Zbigniew Galiński - PW Activitas
W celu uzupełnienia składu Komitetu do 12-15 osób w dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z branżą turystyczną, jak również innymi środowiskami odnośnie uczestnictwa w pracach Komitetu. Z powodu przesunięcia ( o ok. 2 miesiące) terminu oficjalnego powołania członków Lokalnego Komitetu Sterującego zmianie uległo również utworzenie zespołów roboczych ds. wdrażania strategii. Opóźnienie spowodowane jest przede wszystkim sezonem turystycznym (udział przedstawicieli branży turystycznej w pracach tych dwóch struktur byłby znacznie ograniczony) oraz sezonem urlopowym (nieobecność osób reprezentujących inne środowiska).
W skład zespołów roboczych wejdą zarówno przedstawiciele Lokalnego Komitetu Sterującego jak również osoby reprezentujące środowiska z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego.

                                                                          Zarząd Powiatu Tucholskiego

 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (15 września 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 marca 2005, 15:33:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1642

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij