29

Protokół nr 29/2005
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 22 kwietnia 2005 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Gierchowska - kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  p. Roman Nowakowski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
 
Tematyka posiedzenia:

1. Stanowisko w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia opinii na temat koncepcji Zarządu Powiatu Tucholskiego budowy Domu Pomocy Społecznej w Tucholi.
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2004 r.
3. Opinia w sprawie zmiany uchwały o wydatkowaniu środków PFRON.
4. Omówienie zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programie Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanym Systemie Pomocy Rodzinie i Dziecku.
5. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - przypomniał, że Komisja wypracowała swoje stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. To stanowisko zostało przekazane do Zarządu Powiatu. W materiałach sesyjnych znalazł się projekt uchwały przygotowany przez Zarząd. Jest w nim propozycja wygaszania Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej i budowa nowego Domu na terenie nieruchomości Domu Dziecka. Poinformował, że Komisja powinna wypracować nowe stanowisko lub podtrzymać swoje, już przedstawione. Gdyby zgodzić się z propozycją Zarządu, w 2006 r. bylibyśmy na etapie przygotowań. Rodzi się pytanie jaki może być koszt całej inwestycji. Dopiero po podjęciu uchwały rozpoczną się procedury przygotowania dokumentacji i konkretnego kosztorysu.
p. H. Matuszelańska - zapytała, jak tą sprawę widzi dyrektor Nowakowski.
p. R. Nowakowski - stwierdził, że ma pewne obawy. Tak bliskie sąsiedztwo dwóch pokoleń może doprowadzić do ostrych konfliktów. Jednak mogą się też zawiązać pozytywne więzi pomiędzy mieszkańcami. Pomimo obaw są też pewne nadzieje.
p. Z. Kolczyk - jest za tą koncepcją. Cieszy się, bo kiedy zaproponowała takie rozwiązanie, to zostało ono sceptycznie przyjęte. Teraz okazało się najlepszym rozwiązaniem.
p. W. Kroplewski - zapytał na ile osób jest projektowany ten Dom Pomocy Społecznej.
p. H. Matuszelańska - zapytała, czy jest przewidywana opcja wydzielenia części tego Domu na pobyt okresowy.
Przewodniczący - zasugerował, aby dom był planowany na 30 osób.
p. Z. Kolczyk - uważa, że dom powinien być na 50 miejsc.

Komisja ustaliła, że odchodzi od swojego stanowiska, które przedstawiła Zarządowi, przychyla się do propozycji Zarządu z zaznaczeniem, aby Dom był na 40 mieszkańców z możliwością rozbudowy.
Ad. 2.
Przewodniczący - poinformował, że przygotował projekt stanowiska Komisji w brzmieniu: Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia pozytywnie odniosła się do realizacji budżetu za 2004 r. w działach 851 - Ochrona zdrowia i 852 - Pomoc społeczna. W dziale Ochrona zdrowia realizacja planu wynosiła 99,92 %, a w dziale Pomoc społeczna - 99,74 %. Komisja nie wnosząc uwag i zastrzeżeń poparła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Komisja nie wniosła uwag, stanowisko w tym brzmieniu zostanie przedstawione przez Przewodniczącego podczas sesji.
Ad. 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w wydatkowaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ad. 4.
Przewodniczący - poinformował, że za przygotowanie projektów stanowisk odpowiedzialni byli poszczególni członkowie Komisji. Dotychczas każdy program stanowił odrębną uchwałę. W materiałach sesyjnych mówi się o przyjęciu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych a dwa pozostałe programy stanowią załączniki do Strategii. Ustawa mówi, że obowiązkiem jest opracowanie strategii. Uważa, że należy przychylić się do tej koncepcji. Poprosił o przedstawienie stanowisk.
p. W. Kroplewski - przedstawił projekt opinii w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Opinia w załączeniu do oryginału protokołu.

Komisja przyjęła opinię i zostanie ona przedstawiona przez radnego Kroplewskiego podczas sesji.

Następnie stanowisko przedstawiła pani Halina Matuszelańska w sprawie Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku. Oryginał stanowiska znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.

Komisja przyjęła stanowisko i zostanie ono przedstawione podczas sesji przez radną Halinę Matuszelańską.
Ad. 5.
Przewodniczący - stwierdził, że funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostało omówione w materiałach sesyjnych. Poprosił panią Zytę Kolczyk o przedstawienie projektu opinii Komisji.
p. Z. Kolczyk - odczytała projekt opinii Komisji, który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.

Komisja przyjęła opinię i zostanie ona przedstawiona przez radną Matuszelańską podczas sesji.
Ad. 6.
Przewodniczący - stwierdził, że piątki, jako dzień posiedzeń Komisji nie jest najlepszy. Zaproponował, aby Komisja spotykała się jednak w poniedziałki o 1500. Porozmawia z Przewodniczącą Komisji Edukacji, aby opóźniła o godzinę posiedzenia swojej Komisji. Poprosił również o informację na temat sprzedaży karetki, która stacjonuje w Śliwicach Szpitalowi Tucholskiemu. Takie informacje pojawiły się w prasie i wywołały burzę.
p. W. Kroplewski - poinformował, że Szpital wystąpił do Gminy Śliwice z propozycją zakupu karetki, którą obecnie dzierżawi. Chodzi tu tylko o zmianę tytułu prawnego z dzierżawy na własność. Pieniądze z zakupu zostałyby przekazane na dostosowanie przychodni do wymogów. Karetka ta jednak nadal stacjonowałaby w Śliwicach, tylko Ośrodek Zdrowia nie ponosiłby żadnych związanych z nią kosztów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                   Henryk Krzywański

 


 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (22 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (28 czerwca 2005, 13:13:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1335

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij