31

Protokół nr 31/2005
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 12 września 2005 r.,
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz Pani Ewa Gierchowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego oraz Pan Roman Nowakowski – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Działalność Domu Dziecka i realizacja Programu Dostosowawczego.
2. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2005 r.
3. Stanowisko w sprawie zmiany uchwały w sprawie PFRON.
4. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący – uważa, że temat Domu Dziecka i realizacji jego programu dostosowawczego jest istotną sprawą, gdyż musi to zostać zrealizowane do końca 2006 roku. Poprosił o przedstawienie informacji p. Nowakowskiego.
 
Pan Nowakowski przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Domu Dziecka i realizacji jego programu dostosowawczego. Informacje te są załącznikami do protokołu.
p. Zyta Kolczyk – czy idziemy w kierunku placówki rodzinnej, czy będzie to nadal placówka socjalizacyjna? W placówkach rodzinnych są zupełnie inne wymagania dotyczące kadry i innych kwestii.
p. Nowakowski – będzie to nadal placówka socjalizacyjna lub wielofunkcyjna.
p. E. Gierchowska – zmiany idą w kierunku tego, żeby ten dom stwarzał prawdziwą rodzinną atmosferę.
p. H. Matuszelańska – czy jest w placówce regulamin określający kary np. obcięcie kieszonkowego, czy zakaz opuszczania domu, i czy jest rada wychowanków, która o tym decyduje?
p. R. Nowakowski – w Domu są dwie grupy i każda z nich wybiera swoich delegatów do samorządu. Każda z tych grup posiada własny regulamin kieszonkowego. Są także kary polegające na zakazie opuszczania Domu.
p. Z. Kolczyk – przepis mówi, że w placówce powinno być do 30 osób. Czy nie możemy tego interpretować w ten sposób, że powinno być, ale może też być więcej?
p. R. Nowakowski – na szkoleniu, w którym uczestniczyłem również padło takie pytanie i otrzymaliśmy odpowiedź, że interpretacja ministerstwa jest taka, że ma być do 30 dzieci.
p. H. Matuszelańska – czy jest 42 dzieci obecnie?
p. R. Nowakowski – ta liczba może się zmienić w zależności od tego, gdzie dzieci chodzą do szkoły.
Przewodniczący – stwierdził, że Dom Dziecka kojarzy się sympatycznie. W nim organizuje się zajęcia, pomaga w lekcjach. Jednak to, że dzieci mają za wzorce złe postępowanie, psuje efekt wychowawczy. Jest to negatywny aspekt i może te zmiany, które mają być wprowadzone, mają doprowadzić do tego, żeby te domy były bardziej rodzinne. Może to odnieść lepszy skutek.
 
Następnie przewodniczący zaproponował, żeby Komisja wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na wykonanie prac dostosowawczych w Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej. Komisja Ustaliła następującą treść pisma: Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie na 2006 rok na realizację programów dostosowawczych w zakresie prac remontowych i budowlanych następujących kwot: Dom Pomocy Społecznej – ok. 180.000 zł, Dom Dziecka – ok. 50.000 zł. Wykonanie przewidzianych w programach dostosowawczych prac jest konieczne ze względu na ustalony Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej termin ich wykonania do końca 2006 roku.
Ad. 2
Przewodniczący –W działach 851 Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc społeczna wykonanie jest prawidłowe. Nie mam zastrzeżeń, co do wykonania budżetu. Pozytywnie również można odnieść się do wykorzystania środków PFRON.
p. H Matuszelańska –  co to jest ta wypłata równoważnika za brak lokalu?
p. K. Siniło – jeżeli ktoś nie posiada własnego lokalu to przysługuje mu dodatek na podstawie przepisów o straży. Odnośnie projektu uchwały w sprawie poręczenia informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że Rada Powiatu przekroczyła swoje kompetencje, wskazując dla kogo to poręczenie. W związku z tym musi być uchwała naprawcza.
 
Komisja uznała, że wykonanie budżetu za I półrocze 2005 r. nie wzbudza wątpliwości i realizacja przebiega prawidłowo.
Ad. 3
Przewodniczący – zapytał, z czego wynikają te zmiany i czy jest to zgodne ze społecznym zapotrzebowaniem, czy nie są składane wnioski w zakresie sportu i kultury.
p. E. Gierchowska – wniosków na rehabilitację (turnusy, sprzęt) jest tak dużo, że nie wystarczy dla wszystkich. Jeśli chodzi o likwidację barier to musieliśmy odmówić.
 
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.
Ad. 4
Przewodniczący – prosił o informację, o co chodzi w stwierdzeniu, że Dyrektor DPS wycofał się z obiecanych podwyżek.
p. R. Nowakowski – po podniesieniu stawki przez Radę Powiatu niektórym osobom przysługiwały bardzo wysokie podwyżki. Próbowaliśmy to jakoś podzielić, żeby każdy otrzymał jakąkolwiek podwyżkę. Przeliczaliśmy ponownie budżet i zauważyliśmy, że licząc poprzednio nie uwzględniliśmy podwyżki cen oleju. Okazało się, że ta podwyżka cen spowodowała, że budżet nie pozwala na realizację podwyżki.
p. W. Kroplewski – jak wygląda sprawa Domu Pomocy Społecznej w kwestii uzgodnień między pracownikami, a starostwem. Czy powstanie stowarzyszenie?
p. Nowakowski – z tego co wiem są prowadzone rozmowy. Zarząd jest skłonny przekazać prowadzenie domu stowarzyszeniu, ale najpierw musiałoby ono powstać, a później musiałby być ogłoszony przetarg na prowadzenie tego domu.
Przewodniczący – zwrócił uwagę na informację, że ministerstwo zrezygnowało z przejęcia szkoły leśnej, ale złożyło deklarację, że będzie wspierać finansowo prowadzenie praktyk.
p. E. Gierchowska – odnośnie Pana Hołody informuję, że zaplanował on Walne Zgromadzenie. Dzwoniłam do niego i prosiłam, żeby przełożył to zgromadzenie na I połowę września lub na październik, ponieważ w II połowie września mnie nie będzie.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                         Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Knieć                                                          Henryk Krzywański

Wytworzył: Katarzyan Knieć (12 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (3 listopada 2005, 11:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij