-

Protokół nr 1/2002
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
odbytego w dniu 27 grudnia 2002 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Bożena Smeja - główna księgowa Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Ewa Gierchowska - kierownik PCPR, p. Z. Nyske - dyrektor Domu Dziecka, p. J. Katulski - dyrektor NZOZ.

Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2003 r.
2. Omówienie projektu Statutu Powiatu.
3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2003 r.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - przygotował projekt planu pracy Komisji i przedstawił go członkom Komisji. Poprosił o wpisanie się do realizacji poszczególnych tematów.

Tak przygotowany projekt planu pracy zostanie przedstawiony na najbliższej sesji do zatwierdzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący - w § 12 pkt. 2 na stronie 5 projektu Statutu, uważa że należałoby dopisać po słowie "porządku" słowo "obrad". Ponadto nie rozumie punktu 8 w tym samym paragrafie. Twórca tego punktu powinien wyjaśnić o co chodzi. W § 12 ust. 2 i w § 18 ust. 6 treść jest bardzo podobna. W § 18 ust. 3 sugeruje, by uniknąć podwójnego stosowania słowa "poddaje". W  60 ust. 2 uważa, że powinien być zapis ustawowy, ponadto porozumienie koalicyjne również mówi o 5 członkach Zarządu.

Pozostali członkowie nie wnieśli uwag do projektu Statutu i zgodnie stwierdzono, że radni będą swoje poprawki i uwagi przedstawiać indywidualnie.
Ad. 3.
Przewodniczący przywitał zaproszonych gości i poprosił o krótką charakterystykę jednostek.
p. J. Katulski - poinformował, że szpital działa w oparciu o Kodeks handlowy. Jest to spółka powiatu.  Zasada działania jest podobna jak w latach ubiegłych. W ciągu bieżącego roku, na dzień dzisiejszy szpital wykonał: 681 operacji chirurgicznych, 352 operacje ginekologiczno - położnicze i 941 zabiegów pod narkozą poza salą operacyjną. W tym okresie odbyło się 540 porodów. Wyjazdy karetek do wypadków: Erka - 282, karetka wypadkowa - 79. Wyjazdy do zachorowań: Erka - 1204, karetka wypadkowa - 357 razy. Transport chorych z lekarzem: Erka - 132, karetka wypadkowa - 28 razy, karetka transportowa - 68.746 km. Śmigłowiec był wzywany 16 razy. W szpitalu przebywało: 1748 pacjentów - na oddziale chirurgicznym, 819 - na oddziale ginekologicznym, 1012 - na położniczym, 1385 - na wewnętrznym, 549 - na dziecięcym, 558 - na noworodkowym, 203 na oddziale opieki długoterminowej, 108 na OIOM. W szpitalnej izbie przyjęć przyjęto 5410 osób. W poradniach specjalistycznych leczyło się: 8974 pacjentów - poradnia chirurgiczna, 1364 - poradnia ortopedyczna, 955 - poradnia urologiczna, 45 - poradnia ginekologiczna, 694 - poradnia dermatologiczna, 347 - poradnia kardiologiczna, 1222 - poradnia neurologiczna, 142 - poradnia rehabilitacyjna, 2020 - poradnia zdrowia psychicznego. Kontrakt na rok 2003 będzie niższy o około 10 %. Ceny procedur nie ulegają zmianie, ale ich ilość się zmniejsza. Najgorsza sytuacja będzie z poradniami specjalistycznymi, mogą one nie chcieć wykonywać swoich zadań. Szpital zamierza w 2003 roku zakupić gastroskop z koronoskopem za około 200.000 zł i bieżni z urządzeniem do prób wysiłkowych. Bardzo ważne byłoby rozpoczęcie działań zmierzających do pozyskania nieruchomości. Jest wola sióstr do prowadzenia takich rozmów.  Jednak stroną w tych rozmowach musi być właściciel szpitala, czyli powiat. Wiąże się z tym realizacja programu dostosowawczego.
Przewodniczący - zapytał ile lekarzy jest zatrudnionych w szpitalu.
p. J. Katulski - odpowiedział, że na umowę o pracę zatrudnionych jest dwóch lekarzy. Pozostali lekarze są na kontraktach. Szpital ma 10 lat na dostosowanie szpitala do wymagań sanitarnych. Oddział ratunkowy musi być na parterze i koniecznie trzeba wybudować nową kotłownię. Można skorzystać z pomocy Funduszu Ochrony Środowiska. Zgłasza do budżetu potrzebę uzyskania środków na zestaw do prób wysiłkowych i na program profilaktyczny z Kasy Chorych. Uważa, że sytuacja szpitala nie jest zła. W większości szpitali sytuacja jest dramatyczna.
Przewodniczący - stwierdził, że w tej kadencji szpital musi być w centrum uwagi i trzeba wspomóc we wszystkim co będzie możliwe.
p. W. Kroplewski - uważa, że można pokusić się o skierowanie pism do rad gmin. Myśli, że na konkretne rzeczy znalazłyby się tam pieniądze.
p. J. Katulski - poinformował, że jest deklaracja ze strony Gminy Tuchola. Ponadto będzie oszczędność około 50.000 zł z tytułu obniżenia podatku gruntowego.
p. Z. Nyske - poinformował, że Dom Dziecka to placówka koedukacyjna. Wychowankowie są podzieleni na dwie grupy wychowawcze po 21 osób. Wychowankowie są przede wszystkim z terenu byłego województwa bydgoskiego. 10 z nich nie ma stałego miejsca zamieszkania. Opiekę sprawują pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi. Baza składa się z dwóch części. Część stara z lat czterdziestych jest przeznaczona na pokoje mieszkalne. W części nowej znajdują się pomieszczenia do nauki, zabawy i pomieszczenia socjalne. Budżet 2002 r. wystarczył na zabezpieczenie wszystkiego co potrzebne wychowankom. Zdobyte środki pozabudżetowe zostały wykorzystane na pilny remont dachu i częściową wymianę okien. W związku z tym jest szansa na mniejsze zużycie gazu. W roku 2003 należałoby dokończyć wymianę okien. Dach został zrobiony za pieniądze darczyńców z USA. Remont kosztował 60.000 zł. Potrzebne jest ocieplenie budynków, na wzór tego, które zostało wykonane w jednostkach oświatowych. Budżet roku 2003 to 921.600 zł. Jest to przyjęta norma wynikająca z ilości dzieci. Potrzeby jednak są większe, bo został w nich ujęty remont i zakupy inwestycyjne. Bardzo potrzebna byłaby do kuchni maszyna do mycia naczyń.
p. Z. Kolczyk - przeczytała, że każde dziecko otrzymuje kieszonkowe. Zapytała jakie to są wysokości. Ponadto ma mieszane uczucia, ponieważ jest 42 dzieci, a ma nastąpić wzrost kadry. Wtedy będzie przypadała dwójka dzieci na jednego pracownika. Zapytała w jaki sposób znaleziono sponsora.
p. Z. Nyske - na jednego wychowanka przypada średnio około 20 zł miesięcznie. Jest specjalny regulamin, który mówi o wysokości kieszonkowego. Uczniowie podstawówki otrzymują około 15 zł, a szkół ponadpodstawowych 25 zł. Jeśli chodzi o ilość wychowanków przypadających na pracownika, to reguluje to rozporządzenie. Sponsor to prywatna znajomość dyrektora. Nić znajomych się rozszerza. Jest jeszcze sponsor z Holandii i pani, która zaprasza dzieci w Sudety na wakacje.
p. B. Smeja - Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej istnieje od 1983 roku i został założony przez p. H. Krzywańskiego. Placówka może przyjąć 43 osoby. Pobyt w Domu jest odpłatny. Pensjonariuszy do Domu kieruje Starosta, ale trzeba spełnić pewne warunki. Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę, pomoc przy wykonywaniu podstawowych czynności, oraz w załatwianiu spraw urzędowych. DPS utrzymuje ścisłe kontakty z bliskimi pensjonariuszy i z klubami seniora. Pensjonariusze mają zapewnione posługi kapłańskie. Od 1996 roku DPS zaczął wdrażać standard usług. Aby uzyskać wpis do rejestru Wojewody muszą zostać zrealizowane wszystkie zadania wynikające z programu naprawczego. Średnia płaca w DPS wynosi około 1431 zł. W latach 1997 - 1998 podniesiono poziom estetyki pokoi i wdrożono zespół społeczno - opiekuńczy, zmodyfikowano opiekę medyczną. Została również zmniejszona ilość pracowników opiekuńczych i gospodarczych. Rok 2002 był bardzo trudny. Wojewoda zabrał z dotacji 75.000 zł. DPS wytrzymał to głównie dzięki dużym oszczędnościom kadrowym. Budżet ten jednak nie pozwolił na realizację programu naprawczego. W budżecie na 2003 roku zaplanowane jest zatrudnienie kierownika działu opiekuńczo - terapeutycznego. W budżecie nie ujęto żadnej podwyżki. W tym roku będzie 20 lecie domu i 8 osób otrzyma jubileuszówki.
p. W. Kroplewski - zapytał, czy w poprzedniej kadencji była jakaś pomoc z powiatu. Ponadto zapytał, ile się czeka na przyjęcie do DPS.
p. B. Smeja - nie było, żadnego dofinansowania do DPS z powiatu. Na przyjęcie do DPS jest bardzo różny okres oczekiwania. Wszystko zależy od zgonów mieszkańców.
p. E. Gierchowska - PCPR zatrudnia 6 pracowników, w tym 4 osoby na czas nieokreślony. Jedna osoba jest refundowana częściowo przez Urząd Pracy. 4 osoby posiadają wyższe wykształcenie, jedna studiuje i jedna posiada średnie wykształcenie. Dwie osoby ze składu PCPR pełnią również zadania w Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W 2002 roku wydano w nim 2078 orzeczeń a złożono 2599 wniosków. PCPR orzeka również dla powiatu sępoleńskiego. Sępólno zalega z zapłatą 12.000 zł za wykonane orzeczenia. Rehabilitacją społeczną zajmuje się nowo przyjęta do PCPR osoba. Środki wykorzystano w 100 procentach. Jest duże zainteresowanie turnusami rehabilitacyjnymi. W tym roku nie było wykonania likwidacji barier architektonicznych. Na rodziny zastępcze Wojewoda przyznał 393 tys. zł. W 2003 roku 8 wychowanków usamodzielnia się.

Przewodniczący odczytał projekt stanowiska Komisji. Członkowie Komisji przyjęli taką formę.
Pismo zostało przekazane Komisji Finansów i znajduje się w teczce Komisji.
Ad. 4.
Przewodniczący ustalił, że posiedzenia Komisji będą odbywały się w poniedziałki przed sesją o godz. 1300.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                            Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                           Henryk Krzywański

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (27 grudnia 2002)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 15:43:21)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (18 października 2004, 14:52:37)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1487

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij