11

Protokół nr 11/2003
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
odbytego w dniu 25 sierpnia 2003 r.

Posiedzenie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. Violetta Neumann - Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Ewa Gierchowska - kierownik PCPR, p. Bożena Smeja - główna księgowa DPS w Wysokiej, p.o. kierownika działu opieki i rehabilitacji.

Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej z uwzględnieniem realizacji Programu Naprawczego.
2. Uwagi do materiałów na IX sesję Rady Powiatu.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji i podziękował za umożliwienie odbycia posiedzenia w DPS. Poprosił panią Bożenę Smeję o przedstawienie informacji na temat DPS.
p. B. Smeja - poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla 46 mieszkańców. Dom wdraża standardy od 1996 r. i obecnie spełnia już większość wymogów. Potwierdzają to kontrole Urzędu Wojewódzkiego. Nie są realizowane zadania związane z finansami. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zainstalowanie windy. W związku z tym działania Domu zmierzają do zakupu schodołazu. Teraz należy utworzyć 3 nowe pokoje dla 8 mieszkańców. Jest to zadanie na lata 2004 - 2006. Musi również powstać kaplica, pokój gościnny i palarnia. Kaplica ma się mieścić w świetlicy. W 2002 r. Dom zwracał się o środki na projekt systemu przyzywowo - alarmowego. Zadanie to zostało przesunięte w czasie ze względu na brak środków. Dotychczas zrobiono już modernizację gabinetu zabiegowego i kuchenki. Wymieniono wykładziny w 2 pokojach i na korytarzu, wytapetowano 3 pokoje.
p. W. Metkowski - poinformował, że odbyła się kontrola Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolowano pięć zagadnień. Kontrola stwierdziła, że nie zrealizowano zadań z programu naprawczego ze względu na brak środków. Jako uwagę wpisano, że zatrudnienie powinno być 0,7 na mieszkańca a w tej chwili jest 0,5. Są trzy ustalenia wynikające z kontroli. Pierwsze dotyczy szkolenia wewnętrznego na temat praw mieszkańców. Drugie jest związane z ankietą służącą ustaleniu sytuacji materialnej mieszkańców. Trzecie ustalenie związane jest z zasadami składania skarg i wniosków - należy je dostosować do przepisów.
Przewodniczący - zapytał o przyczyny opuszczania DPS przez mieszkańców. Orientuje się, że były przeniesienia do innych placówek i do rodziny.
p.o. Kierownika - odpowiedziała, że jeżeli chodzi o przejście do rodziny, to było małżeństwo. Zmarła żona i pan nie czuł się tu dobrze. Postanowił wrócić do syna. Jedno małżeństwo przeprowadziło się tutaj tylko na zimę, jednak nie odpowiadało im to miejsce. Jedna pani została przez córkę wysłana tutaj, jednak pani się nie podobało i wróciła do innej córki. Przeniesienia do innych ośrodków związane były między innymi z : dużą odległością DPS od miasta, konfliktami z mieszkańcami.
Przewodniczący - zapytał, co w tej chwili uniemożliwiłoby wpisanie DPS na listę Domów dostosowanych do standardów.
p. B. Smeja - odpowiedziała, że wpis uniemożliwiają nie zlikwidowane bariery architektoniczne i w komunikowaniu się.
Przewodniczący - poinformował, że w materiale sesyjnym jest informacja na temat porozumienia pomiędzy Domem Dziecka i Domem Pomocy Społecznej w sprawie wykorzystania samochodu. Poprosił pana Wicestarostę o wyjaśnienia.
p. W. Metkowski - poinformował, że nysa należąca do Domu Pomocy Społecznej ma rejestrację do końca tego roku. Do końca listopada wszystko pozostaje bez zmian. Każda jednostka ma swój samochód. W listopadzie wyjaśni się kwestia kierowcy z Domu Pomocy. Jeżeli kierowca nie wróci do pracy, to samochód i kierowca będą z Domu Dziecka. Jeżeli nysa się zepsuje, to nie opłaca się jej już naprawiać.
p. Z. Kolczyk - zapytała o odpłatność pensjonariuszy za pobyt. Mówi się, że 70 % dochodów jest pobierane jako wkład w Dom, ale średnio jest to 380 zł. Ilu pensjonariuszy nie ma żadnego źródła dochodu i czy renty są tak niskie.
p. B. Smeja -  średnia jest tak niska, ponieważ bardzo dużo mieszkańców ma tytuły komornicze lub alimentacyjne. 5 mieszkańców otrzymuje zasiłki z opieki społecznej. Wśród pensjonariuszy jest jedna osoba, która płaci 800 zł, kilka osób płacących 400-500 zł a większość płaci 300 zł.
Przewodniczący - poinformował, że jest uchwała intencyjna mówiąca o możliwości zamiany nieruchomości szpitalnych na budynki Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Następnie podziękował za zreferowanie tematu
Ad. 2.
Odpowiedzialną za przygotowanie stanowiska jest p. Halina Matuszelańska, która odczytała projekt stanowiska.
Przewodniczący  - stwierdził, że zgodnie z ustawą istnieje obowiązek złożenia informacji o stanie sanitarnym w Powiecie. Dlatego należałoby zmienić tytuł stanowiska Zarządu. Zapoznał się z materiałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącymi stanu sanitarnego. Po przeczytaniu materiału nasuwają się pewne uwagi. Występuje niższa zapadalność na większość chorób niż w województwie.
p. V. Neumann - z Sanepidem współdziała inspekcja pracy. Sanepid wydaje decyzje, jeżeli one nie przynoszą skutku to następuje karanie. Wysokość zapadalności na choroby zakaźne uzależniona jest od zgłaszalności. Ponadto omówiła stan sanitarny powiatu.
Przewodniczący - zapytał, czy w związku z ostatnimi problemami ze skażeniem wody, nie należałoby jakoś się zabezpieczyć.
p. V. Neumann - odpowiedziała, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę, na polepszenie współpracy z osobami obsługującymi sieci wodociągowe. Wszelkie awarie powinny być przez te osoby zgłaszane. Bardzo często tak się nie dzieje.

Komisja przyjmie stanowisko na posiedzeniu Komisji przed sesją i następnie przedstawi je na forum Rady Powiatu.
Ad. 3.
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/37/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku:
p. E. Gierchowska - poinformowała, że od 2001 r. wnioski na likwidację barier nie były realizowane. W tym roku te środki zostały podzielone i będą realizowane. Największe zainteresowanie jest turnusami rehabilitacyjnymi.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi:
Przewodniczący - stwierdził, że będzie na sesji prosił o wyjaśnienia w zakresie zdrowia do punktów: 1, 5, 7 i 10. Ponadto trudny do zrozumienia jest § 31 pkt. 5 i prosił o jego zmianę. Poprosił, aby pan Wicestarosta się tym zajął.
3) Projekt uchwały w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów: "Zasłużony dla Powiatu Tucholskiego", " Honorowy Obywatel Powiatu Tucholskiego" - bez uwag.
4) Realizacja programów wyborczych:
Przewodniczący zgłosił uwagi odnośnie zapisu związanego z budową hali sportowej. Ponadto zauważył, że należy zmienić zapis odnośnie rodzinnych domów dziecka. W powiecie nie ma takich domów.
Ad. 4.
Przewodniczący podziękował gospodarzom za możliwość zorganizowania spotkania i gościom za udział w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                            Henryk Krzywański

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (25 sierpnia 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 września 2003, 14:22:35)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 09:19:32)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1481

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij