13

Protokół nr 13/2003
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
odbytego w dniu 22 września 2003 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Andrzej Wegner - Starosta Tucholski, p. Jarosław Katulski - dyrektor NZOZ "Szpital Tucholski".

Tematyka posiedzenia:
1. Realizacja wniosków Komisji przejętych na posiedzeniu w dniu 30.01.2003 r.
2. Aktualna sytuacja finansowa NZOZ "Szpital Tucholski" Sp. z o.o.
3. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2003 r.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący odczytał wniosek Komisji skierowany do Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2003 r. pismem nr BR.0052-ZD-4/2003. Poprosił pana Starostę o informację na temat realizacji tych wniosków.
p. A. Wegner - Zarząd odpowiedział na te wnioski. Zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację budowy podjazdu do karetek i kotłowni. Środki będą jednak wydatkowane dopiero w przyszłym roku. Planowane jest również pozyskanie środków z Ekofunduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Punkt drugi wniosku dotyczył uregulowania spraw właścicielskich szpitala. Rada Powiatu podjęła w tej sprawie uchwałę. Na jej podstawie Zarząd Powiatu wystąpił do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. W ostatnich dniach przekazano odpowiedź negatywną władz kościelnych. Zarząd będzie dalej zajmował się tą sprawą.
Przewodniczący - zapytał, na jakim etapie jest sprawa dokumentacji na przebudowę kotłowni i podjazd dla karetek.
p. J. Katulski - stwierdził, że z punktu widzenia ekonomicznego nie wiadomo, czy kotłownia jest efektywna. Na przebudowę szpital może otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efektem ekologicznym będzie likwidacja starej kotłowni. Zgodnie z przepisami szpital musi posiadać dwa niezależne źródła ciepła. Głównym źródłem ma być nowa kotłownia olejowa, źródłem zapasowym będzie ciepłownia miejska. W pracach tych bardzo aktywnie pomaga p. Małgorzata Oller - dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego. Złożono już wniosek o dofinansowanie do Ekofunduszu. Wniosek do WFOŚiGW jest w trakcie przygotowywania. Węzeł ciepłowniczy wykona PK.. w ramach swoich środków. Koszt projektu technologicznego wewnątrz kotłowni wyniesie około 10.000 zł. Projekt na piwnicę, kotłownię i podjazd będzie kosztował w granicach 25 - 30.000 zł. Do tego dojdą koszty projektów branżowych. Na inwestycję trzeba będzie posiłkować się kredytem inwestycyjnym.
Przewodniczący - zapytał, na jakim etapie muszą być uzgodnienia ze Zgromadzeniem Sióstr dotyczące przebudowy kotłowni i budowy podjazdu do karetek.
p. J. Katulski - dyrekcja zakłada, że takowa zgoda będzie. Zgromadzenie nie może nie wydać zgody, jeżeli jest to potrzebne do funkcjonowania szpitala.
p. A. Wegner - poinformował, że umowa dzierżawy ze Zgromadzeniem Sióstr jest tak skonstruowana, że po jej zerwaniu Zgromadzenie zwróci nie zamortyzowane środki.
p. J. Katulski - po wykonaniu podjazdu i kotłowni likwidacji ulegnie kuchnia szpitala. Gotowanie posiłków w szpitalu nie opłaca się. Będą one zakupywane i dostarczane do szpitala. Nad obecnym budynkiem kuchni w przyszłości ma być nadbudowa. Stwierdził, że wszyscy projektanci zostali poinformowani, iż za projekty zapłata będzie w przyszłym roku.
p. A. Wegner - poinformował, że w piątek odbył się Konwent Starostów Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Dyskutowano o ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W naliczeniach dotacji nie przewiduje się środków na powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze, domy dziecka, urzędy pracy. Nie ma również subwencji drogowej. Rozmawiano również o zadłużeniu szpitali (w załączeniu do oryginału protokołu materiał z konwentu).
Przewodniczący - patrząc na tą informację, można przekonać się, że Rada podjęła właściwą decyzję i teraz sytuacja szpitala jest unormowana.
p. W. Kroplewski - stwierdził, że projekt uda się zrobić o wiele taniej niż planowano. Zapytał, czy te 100.000 zł, które było planowane na projekt zostanie w szpitalu.
p. A. Wegner - odpowiedział, że te środki zostaną wykorzystane w szpitalu.
Ad. 2.
Aktualną sytuację finansową omówił dyrektor NZOZ Szpital Tucholski - Jarosław Katulski. Poinformował, że do spółki przystąpiły gminy Powiatu Tucholskiego, oprócz Gminy Kęsowo. W szpitalu pracuje obecnie 203 pracowników. Lekarze nie są zatrudnieni na umowy o pracę, a na kontrakty. W związku z artykułami w prasie poinformował, że w 2002 r. Szpital nie stworzył funduszu socjalnego, ponieważ w pierwszym roku funkcjonowania spółki nie mają takiego obowiązku. W 2003 r. dyrekcja wystąpiła do związków zawodowych o negocjacje w tej sprawie. Ponieważ żaden związek zawodowy się nie zgłosił, wykreślono zapis dotyczący funduszu socjalnego z regulaminu pracy.
Przewodniczący - poinformował, że zorganizował dyżur w szpitalu. Jednak pozostał on bez oddźwięku. Nikt na dyżur nie przyszedł. Zapytał na jakim etapie jest sprawa ewentualnego odzyskania środków wynikających z ustawy "203 zł".
p. A. Wegner - odpowiedział, że radcowie prawni są na etapie przygotowywania pozwów do sądu i wyliczane są dokładne kwoty. Jest to sprawa ogólnopolska. Dla szpitali takich jak tucholski proponuje się trzy warianty rozwiązań:
1) nie otrzymujemy nic,
2) propozycja przejścia w spółkę użyteczności publicznej,
3) możliwość otrzymania specjalnych środków na inwestycje sprzętowe.
Przewodniczący - zapytał, jaka jest różnica pomiędzy obecną spółką, a spółką użyteczności publicznej.
p. A. Wegner - odpowiedział, że spółki użyteczności publicznej nie są poddane rygorom podatkowym. Polega to na jasno sprecyzowanej działalności związanej z użytecznością publiczną.
Ponieważ więcej uwag nie było, Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.
Ad. 3.
Przewodniczący - ponieważ był odpowiedzialny za opracowanie projektu stanowiska Komisji, przedstawił je. Uważa, że należy zawrzeć zapis w stanowisku, iż materiał jest przygotowany bardzo dobrze.
Komisja zaakceptowała stanowisko i zostanie ono przedstawione na sesji w brzmieniu: Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia odbyła posiedzenie 22 września stwierdzając, że materiał sprawozdawczy został przygotowany przejrzyście, obszernie. Jeżeli chodzi o dział ochrona zdrowia, jedyna niepokojąca sytuacja jest w dziale obejmującym składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wykonanie wynosi ponad 64 %. W pierwszym półroczu 2002 r. wykonanie wynosiło 41 %. Również dotacja jest przekazana w wysokości 66 %. Tutaj były działania Zarządu. Jest odpowiedź Wojewody i muszą nastąpić dalsze decyzje, które pozwolą na zabezpieczenie do końca roku tych środków. Jeżeli chodzi o opiekę społeczną w dziale dotyczącym Domu Dziecka to powinno to się zmieścić w wielkości dotacji. Do dotacji celowej nie mamy uwag. Pozytywnie należy odnotować realizację planu dochodów własnych. Rodziny zastępcze - wykonanie jest wyższe niż w tym samy okresie 2002 r. Dotacja jest zrealizowana na poziomie 50 %. Nie wzbudza to zaniepokojenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wykonanie prawie w 50 % i jest to o 10 % niżej niż w 2002 r. Wystąpiło tu mocne oszczędzanie. Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności - realizowany jest na bieżąco. Należy trzymać dyscyplinę do końca bieżącego roku.
Ad. 4.
Przewodniczący przypomniał o tematach zaplanowanych w planie pracy Komisji na miesiąc październik. Poprosił o przygotowanie się do posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                  Henryk Krzywański

 

 

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (22 września 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 listopada 2003, 10:13:35)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 09:20:18)
Zmieniono: przeniesiono do innego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1434

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij