28

Protokół nr 28/2005
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 6 kwietnia 2005 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Zenon Poturalski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, p. Maciej Korda Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie i regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych i pracy Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Informacja o stopniu realizacji Strategii Rozwoju Turystyki.
3. Analiza materiałów sesyjnych:
" Ocena stanu realizacji programów wyborczych po 2 latach realizacji.
" Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tucholskiego do Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia samorządów z terenu Borów Tucholskich, mającego za zadanie dążenie do utworzenia projektowanego Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie".
" Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Tucholskiego, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący poinformował, iż prowadzenie posiedzenia Komisji przekaże Zastępcy Przewodniczącego p. Tadeuszowi Zaborowskiemu z powodu swojej nieobecności spowodowanej sprawami zawodowymi.
Przewodniczący - przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Zapytał się czy Członkowie Komisji wyrażają zgodę na taki porządek. Po czym poprosił o zabranie głosu p. Zenona Poturalskiego Dyrektora ZDP.
p. Z. Poturalski - w odniesieniu do spraw własnościowych działek trochę się wszystko skomplikowało. W ubiegłym roku po przygotowaniu odpowiedniego wykazu działek przekazywaliśmy go do wydziału geodezji starostwa. Przygotowywanie dokumentacji szło bardzo szybko. Po zwolnieniu 2 pracowników z ewidencji gruntów te prace zostały zahamowane i teraz jest dużo zaległości.
p. M. Oller - na jakim etapie stoimy z regulacją tych działek w chwili obecnej?.
p. Z. Poturalski - w tabelce przedstawiony jest stan działek. 30% działek załatwionych jest na rzecz powiatu. Z wpisem do ksiąg wieczystych.
p. M. Oller - ilościowo jest są to 303 działki, które należą już do powiatu.
p. Z. Poturalski - tak. Muszę powiedzieć, że sytuacja w tym przypadku jest czasem bardzo skomplikowana. Dostajemy wypisy działek w których właścicielem jest Skarb Państwa, a w księdze wieczystej okazuje się, że właścicielami są osoby prywatne. Przeważnie jest tak, że one już nie żyją, a spadkobiercy nie uregulowali spraw spadkowych. To dodatkowo przedłuża czas załatwienia. Z związku z wakatem w wydziale geodezji przeprowadzony zostanie przetarg na dalsze wykonanie tych zadań.
p. T. Zaborowski - czy według dotychczasowego trybu prac jest możliwe wykonanie tego zadania do końca tego roku.
p. Z. Poturalski - uważam, że zdążymy wykonać te zadania.
p. T. Zaborowski - uważam, że jeżeli nie będzie wsparcia ze strony geodezji nie uda się tego dokonać do końca roku. Proponuję zapisać to jako wniosek komisji do Zarządu Powiatu.
O przyspieszenie działań zmierzających do przejmowania gruntów pod drogami powiatowymi.
p. T. Cherek - Kanabaj - czy Zarząd Dróg będzie miał w tym roku możliwość naprawy dróg po zimie?.
p. T. Zaborowski - od dwóch lat zmieniła się zasada subwencjonowania dróg. Te problemy, które Państwu przedstawiam związane są właśnie ze zmianą subwencjonowania. Obecnie otrzymujemy tylko 40% środków jakie otrzymywaliśmy w poprzedniej kadencji Rady Powiatu.
p. Z. Poturalski - to prawda. Warunki finansowe znacznie się pogorszyły. Nie mam już subwencji drogowej. Nakłady zmniejszyły się o 50% - 60% w 2004 roku w porównaniu do lat ubiegłych. Powiedzieć jednak musze, że nakłady na drogi nie były nigdy wystarczające. Na to, abyśmy mogli normalnie funkcjonować potrzebujemy co roku 17,5 mln złotych. W tym roku akcja zimowa kosztowała mnie 464 tys. złotych. Nasze drogi powinniśmy rokrocznie remontować. Na ten cel potrzebujemy co roku 10 mln złotych. Remonty na drogach wykonujemy własnym sumptem poprzez naszych pracowników. Zakupujemy tylko materiał. Przez zimę, która nas nawiedziła w tym roku zużyliśmy 40 ton materiału. Podczas gdy na cały ubiegły zużyliśmy tylko 30 ton.
p. T. Zaborowski - chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę. Mianowicie sprawę łatania dziur w jezdni na zimno. To jest bezsensowne. Dziury zostają załatane, a w miejscach scalenia tych materiałów powstają nowe dziury. Stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tej sprawie zadawałem także interpelacje. Otrzymane odpowiedzi nie satysfakcjonują mnie. Oczekiwałem harmonogramu prac na poszczególnych drogach.
p. Z. Poturalski - zgadzam się z tym co powiedział Pan Radny. Frezarka pracuje już od dwóch tygodni na drogach. Średni na tydzień frezujemy 10 do 12 pni.

Ad. 2
p. M. Korda - w ubiegłym roku powołano Lokalny Komitet Sterujący. Działa w nim 12 osób. Nastąpił już podział merytoryczny. Kolejny krok to podział zadań. Złożyliśmy 2 wnioski, ale nie zostały one przyjęte. Nie otrzymaliśmy uzasadnienia decyzji odmownych. Najbardziej rozwiniętym projektem jest projekt pn. "Zapomniana stacja". O dofinansowanie tego programu złożyliśmy wnioski do różnych instytucji. Ten wniosek został złożony w ramach Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Bory Tucholskie". Planujemy zrealizować także projekt "Skansen". Wnioskodawcą tego projektu jest Urząd Miejski. Miejscem jego realizacji park za Urzędem Miejskim. Dotyczy on wsi borowiackiej.
p. T. Zaborowski - ma pytanie dotyczące Pańskich informacji na temat wniosków jakie piszą sołectwa. Czy ktoś z Waszego wydziału zbiera te informacje? Pytam dlatego, że uważam Pana jako jednego z koordynatorów tego programu.
p. M. Korda - każda gmina delegowała osobę, która jest odpowiedzialna za rozeznanie tych sprawi i kontakty z sołectwami. Nie mam takich informacji z sołectw.
p. T. Zaborowski - chodzi mi o to, aby wesprzeć działania sołectw przy ubieganiu się o środki z Urzędu Marszałkowskiego.
p. M. Korda - 18 kwietnia odbędzie się spotkanie Komitetu Sterujące. Wtedy też będziemy rozważać te problemy.
p. T. Zaborowski - co z internetowym systemem informacji turystycznej?.
p. M. Korda - jest on w trakcie opracowywania. Punkt Informacji Turystycznej funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Najwięcej zapytań przychodzi drogą internetową. Tam nie ma łącza internetowego. Zapytania odbieramy wydziale promocji i odpowiadamy na nie. Kiedy zostanie założony w Punkcie Informacji Turystycznej internet, problem z korespondencją zostanie rozwiązany.
p. T. Zaborowski - czy może Pan nam przekazać informacje na temat rezerwatu biosfery.
p. M. Korda - w roku 2002 podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia rezerwatu. W tym momencie zaczęły się problemy dotyczące siedziby rezerwatu. W roku ubiegłym wszystkie instytucje spotkały się i zadeklarowali chęć utworzenia rezerwatu. Postanowiono wówczas o tym, żeby założyć stowarzyszenie. Założycielami tego typu stowarzyszeń mogą być tylko samorządy. Siedziba tego stowarzyszenia mieścić się ma w Tucholi przy ul. Dworcowej 4.
p. M. Oller - jakie są minusy tego rezerwatu?.
p. M. Korda - dotyczy to przede wszystkim strefy gospodarczej. Ten rezerwat będzie miał wymiar międzynarodowy. Utworzenie pewnego rodzaju działalności gospodarczej będzie już niemożliwe. Wiąże się to ze sprzeciwem mieszkańców terenów na, których znajdować się będzie rezerwat.

Ad. 3
p. K. Siniło - nastąpiła zmiana w ustawie o finansach publicznych. Uchylony został art. 2 ustawy mówiący o środkach specjalnych. Muszą one zostać zlikwidowane do czerwca bieżącego roku. Jednocześnie na podstawie art. 18a ustalone zostać mogą być jednostki, które wypracowują dochody własne i źródła tych dochodów. Plan ustalony musi być przez kierownika jednostki i zatwierdzony przez Radę Powiatu. Zlikwidowany zostanie środek specjalny w Zarządzie Dróg Powiatowych i w szkołach. Pozostanie środek specjalny
w internacie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, w Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Dochody te wypracowane powrócą do tych jednostek zapisane na paragrafach dotyczących wydatków
w budżetach tych jednostek. Ta zmiana ustawowa jest też przedmiotem zmiany budżetu powiatu na kwotę 120.041,00 zł. Dotyczy to zakupu głowicy do unimoga dla Zarządu Dróg.
p. T. Zaborowski - czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbnik.
 
Wnioski Komisji:
1. Komisja wnosi o przyspieszenie i wzmocnienie przygotowania geodezyjnego
w zakresie działek dotyczących dróg powiatowych.
2. Komisja Finansów pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Tucholskiego, które utworzą rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
3. Pozytywnie opiniujemy także uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 rok.
p. M. Oller - czy te zadania, które są zapisane w ramach programów wyborczych byłyby realizowane gdyby nie było rady Powiatu?.
p. T. Zaborowski - tak. To są zadania ważne, więc realizowane byłyby bez względu na formę i sposób realizacji.
p. M. Mróz - po prostu byłyby wykonywane pod innym szyldem.
p. T. Zaborowski - czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania. Jeżeli nie ma pytań to zamykam posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                Wiceprzewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                            Tadeusz Zaborowski


Wytworzył: Kinga Majer (6 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (9 maja 2005, 10:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij