29

Protokół Nr 29/2005
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 27 kwietnia 2005 roku


Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2004.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący - przywitał zebranych. Budżet dał się zrealizować pomimo początkowych problemów. Głównie dzięki czynnikom zewnętrznym i to one pozwoliły zamknąć ten rok nadwyżką. Dochody w kwocie ponad 2 mln zł z wpływów komunikacyjnych spowodowały plus. Zwiększenie zadań oświatowych spowodowało zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 600 tys. zł.. Od 1 września zaczęliśmy realizować politykę oświatową w oparciu o kryteria oszczędnościowe. Nadwyżka jest bardzo istotna i daje nam zabezpieczenie w tym roku budżetowym i nawet następnym.
p. K. Siniło - ta nadwyżka jest pierwszą od roku 2000. Wydatki zmniejszone zostały o 11 tys. zł. Łącznie mamy 880 tys. zł nadwyżki. Wolnych środków mamy w kwocie 1.700.000,00 zł. Spowoduje to, ze w tym roku możemy wykupić obligacje i spłacić kredyty.
p. A. Wegner - jestem w trakcie rozmów z bankiem emisyjnym w sprawie wykupienia przyszłorocznej transzy obligacji. Pozwoli to nam zaoszczędzić 60 tys. zł.
p. M. Mróz - można powiedzieć, że ta nadwyżka budżetowa jest wynikiem podjętych działań oszczędnościowych w oświacie.
p. A. Wegner - tak owszem tak to jest.
p. M. Mróz - czy przy tej okazji nie należałoby ująć kilka słów na temat zakresu tych oszczędności w oświacie.
p. A. Wegner - nadwyżka to nie wydane środki. Wyniknęło to z tego, ze mieliśmy większe dochody z wpływów komunikacyjnych oraz PIT-u. 1 mln zł to dodatkowe dochody nie zaplanowane w budżecie, które wpłynęły na koniec roku od miesiąca listopada. Od tego właśnie miesiąca nastąpił geometryczny wzrost z wpływów komunikacyjnych. Natomiast wpływy z PIT-ów nastąpiły w miesiącu styczniu. W związku z problemami w oświacie wzięliśmy kredyt, który został w całości nie wykorzystany. Zwiększona subwencja w wysokości 600 tys. zł z miesiącu grudniu dodana została do nie wydatkowanego kredytu w kwocie 900 tys. zł. To są te oszczędności w oświacie.

Stanowisko Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego uznaje,
że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2004 należy zaopiniować pozytywnie.
 Prawidłowo zostały zrealizowane zarówno dochody jak i wydatki. Był to budżet trudny na etapie konstruowania.
 Pozytywnie należy ocenić działania podejmowane przez Zarząd Powiatu, szczególnie w dziale oświata i wychowanie.
 Niewątpliwie pozytywnym obrazem realizacji tego budżetu jest nadwyżka w kwocie 880.712,00 zł. Wypracowana nadwyżka daje tak korzystną sytuację dla budżetu realizowanego w roku bieżącym. Po raz pierwszy od trzech lat wypracowana została taka nadwyżka.
 Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stąd opinia jak na wstępie.

Ad. 2

Przewodniczący - proszę o przybliżenie nam czego dotyczą zmiany w budżecie?.
p. A. Wegner - Zarząd Powiatu zwróci się do Rady Powiatu na sesji o zmianę w porządku obrad sesji. Spowodowane jest to koniecznością zmian w uchwale, która jest załącznikiem do ZPORR-u. Urząd Wojewódzki nakazał nam poprawić wniosek w celu przyjęcia go. Zmiany dotyczą remontu mostu w Pile. W ubiegłym roku ten wniosek przeszedł całą procedurę i został odrzucony. Zmiana dotyczy drogi w Wałdowie, musi tam zostać zmieniony wyraz "przebudowa". Zarząd chciałby zaproponować zmianę w budżecie polegającą na wyłączeniu inwestycji Bruchniewo - Sucha ze względu na nie spełnienie odpowiednich wymogów prawnych. W odniesieniu do tej drogi nie został złożony wniosek. Tam były zabudżetowane środki w kwocie 452 tys. zł jako środki własne. Chcielibyśmy zasugerować, aby te środki zapisać po stronie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych. Z tego względu, że tam jest poważny deficyt w budżecie tej jednostki, spowodowany przedłużającą się w tym roku zimą.
Te środki mają być przeznaczone na przetarg na regulację stanu prawnego dróg. Koszt za 1 km drogi wynosi 500 zł. Jeśli nie zabezpieczymy tych środków dla ZDP to nie będzie mogła ta jednostka wkrótce funkcjonować.
p. K. Siniło - zmiana dotyczy także zakupu systemu przywoławczego dla Domu Pomocy Społecznej. Na sesji wystąpimy także z projektem uchwały dotyczącej budowy Domu Pomocy Społecznej.
Przewodniczący - czy to jest dobra droga ?.
p. A. Wegner - obowiązuje nas standaryzacja. Spowoduje to w przypadku starego DPS-u spadek liczby pensjonariuszy co już w ogóle przestanie się nam opłacać. Kiedyś te zadania finansował Urząd Wojewódzki, a teraz finansowanie pensjonariuszy DPS-u przeszło w gestie gminy, z której pochodzi dany pensjonariusz. Wchodzi to w wydatki gmin. Domy Dziecka z pewnością nie przestaną istnieć, gdyż zawsze znajdzie się taka grupa wiekowa wśród dzieci, dla której nie będzie można znaleźć ani rodziny adopcyjnej, ani zastępczej. Połączenie Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka spowoduje wiele oszczędności, na przykład stworzyć jedną kuchnię. Stołówka może być wykorzystywana także do innych celów. Wiele starszych osób jada w swoich pokojach. Dodatkowo ten nowy budynek będzie parterowy, co również przyniesie wiele oszczędności. Nie będzie tam schodów i wind.

Wnioski Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 roku,

- zmiany uchwały Nr XXV/164/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23.02.2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

p. K. Siniło - wymieniony zostanie załącznik numer 3 w uchwale o budżecie powiatu. Zmienione są tam cyfry, nazewnictwo zostaje bez zmian.
p. A. Wegner - ma nastąpić zmiana ustawy Prawo budowlane. Powstać mają okręgowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, a Powiatowe Inspektoraty mają zostać zlikwidowane. Uzasadnieniem takiej decyzji ma być obniżenie kosztów. Według mnie jest to poroniony pomysł. To nie ma sensu.
p. T. Cherek - Kanabaj - a co z uchwałą o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tucholskiego.
p. A. Wegner - wniosek został złożony przez grupę osób.
Przewodniczący - myślę, że na sesji te osoby, które wnosiły o uhonorowanie przedstawią nam uzasadnienie.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                         Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (27 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (25 lipca 2005, 13:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij