9

Protokół Nr 9/2003
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 23 września 2003 roku


Obecni według listy obecności (lista w załączeniu) oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu oraz Zarząd Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie wykonania budżetu powiatu Tucholskiego za i półrocze 2003 roku.
2. Analiza materiałów sesyjnych.

Przewodniczący - przedstawił porządek posiedzenia i zapytał się członków Komisji czy chcą wprowadzić zmiany w porządku. Wobec braku zgłoszeń przyjął porządek i poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Krystynę Siniło i Starostę Andrzeja Wegnera o przedstawienie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku. Poprosił o zwrócenie w wystąpieniach szczególnej uwagi na paragrafy, które są zagrożone w wykonaniu do końca roku bieżacego.
p. K. Siniło - budżet powiatu przyjęty został Uchwałą Nr III/16/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 stycznia 2003 r., jako budżet zrównoważony. Po stronie dochodów budżet wyniósł 25.513.069 zł. Po stronie wydatków 25.513.069 zł. W wyniku zmian dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu budżet został zmieniony. Po dokonanych zmianach planowany budżet na dzień 30.06.2003 roku wynosił po stronie dochodów 25.067.918 zł, a po stronie wydatków 25.867.918 zł. Wystąpił także deficyt w kwocie 800 tys. zł. Wykonanie budżetu za I półrocze wynosi 62,26 zł. Przyczyny odchyleń w wykonaniu budżetu dotyczą subwencji oświatowej. Wynika to z tego, że w czerwcu wypływa subwencja na lipiec. Kolejne odchylenia dotyczą udziału powiatu w podatku od osób fizycznych i odsetek bankowych. Pozostałe kwoty odchyleń wynikają
z przekazania dotacji na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 75% Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe objaśnienia do odchyleń znajdują się z załączniku nr 1 do wykonania budżetu. Dochody własne planowane do osiągnięcia w roku 2003 w kwocie 1.773.241 zł zostały wykonane w I półroczu na sumę 884.431 zł tj. w 49,88% planu rocznego. Dochody te są niższe w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego o 9,07%. Wykonanie wydatków jest na poziomie 56,27%. Planowane wydatki wynosiły 25.867.918 zł, zostały zrealizowane na kwotę 14.555.518 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydatki stanowiły kwotę 16.621.137 zł. W roku bieżącym wydatkowano o 2.065.619 zł mniej, tj. 14,19%. Największe zagrożenia dotyczą
§ 426 (energia) oraz paragrafów dotyczących wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Wynika to z niedoszacowania budżetów jednostek. Budżety te zostaną poprawione przez kierowników jednostek oświatowych jeszcze
w miesiącu wrześniu.
Starosta - zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej spowodowane zostało zmianą przepisów komunikacyjnych. Planowana kwota 700 tys. zł jest zwiększona o połowę od wpływów ubiegłorocznych.
p. M. Mróz - powiedziała Pani o odchyleniach w budżecie. Mam nadzieję, że teraz w II półroczu nastąpi spadek takiego gwałtownego wydatkowania, gdyż w przeciwnym razie, przy takim tempie, już w październiku zabraknie środków.
p. K. Siniło - te odchylenia, jak wspomniałam, dotyczą wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazania środków na ZFŚS. Te zadania musieliśmy wykonać w pierwszym półroczu. Do tego obligują nas przepisy i musieliśmy to wykonać.
Przewodniczący - przeglądam wykonanie budżetu w jednostkach i widzę tu dużą rozbieżność. Z czego to wynika?.
p. K. Siniło - wynika to z niedoszacowania budżetów przez kierowników jednostek.
Starosta - spore zagrożenie dotyczy edukacji. Mamy ponad 500 uczniów przeliczeniowych od 1 września. O 7 godzin lekcyjnych więcej będzie realizowanych w nowych szkołach w porównaniu do roku ubiegłego.
p. M. Mróz - mam nadzieję, że te 500 uczniów spowoduje wyrównanie subwencji oświatowej.
Starosta - jest to podstawa do wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie środków o 630 tys. zł. Ale nie jest to pewne do końca, że tak się stanie. W dalszym ciągu będzie też brakowało środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Zwiększa się nam też liczba nauczycieli dyplomowanych. Tego zwiększenia nie przewiduje subwencja oświatowa.
p. K. Siniło - zakładany deficyt nie ma nic wspólnego z brakami. One występują ponadto to, co zapisane jest planie dochodów i wydatków.
p. M. Oller - na razie mamy 800 tys. zł deficytu sfinansowanego kredytem. Koniec roku może przynieść nam kolejne zwiększenia deficytu, prawda?.
Przewodniczący - można przewidywać, że niedobór wyniesie 1 mln 800 tys. zł.
p. K. Siniło - jeśli otrzymamy wyrównanie subwencji w kwocie 630 tys. zł
 i dodatkowo uzyskamy środki z innych źródeł to zamkniemy się w tej kwocie,
o której Pan mówił.
Przewodniczący - jeśli chodzi o tych nowych 500 uczniów to nie rosną koszty stałe, tylko zmienne. Dotyczy to wynagrodzeń nauczycieli.
p. K. Siniło - rzutuje to też zwiększoną subwencją na przyszły rok.
Przewodniczący - chciałbym się dowiedzieć też, w jaki sposób nasza oświata zapracowała na swój budżet.
p. M. Oller - plan zakładał oszczędności w wysokości 1 mln zł. Tak przekazał nam na początku roku Pan Naczelnik Przybysz.
p. K. Siniło - wykonanie planu dochodów jeżeli chodzi o jednostki oświatowe mamy przedstawione na stronie 48 sprawozdania z wykonania budżetu. Dochody własne przedstawione na stronie 8.
Przewodniczący - powinniśmy starać się wywołać sferę aktywności w odniesieniu do dyrektorów naszych szkół. Powinni w końcu zrozumieć, że są gospodarzami na swoim terenie. Nasze szkoły w porównaniu z zagranicznymi są cmentarzyskami w okresie lata. Mam nadzieję, że wypracowali oni jakieś środki własne. Poprosimy o przedstawienie tych materiałów przed sesją z wyszczególnieniem, która jednostka ile zarobiła.
p. K. Siniło - przygotuję ten materiał na sesję.
p. M. Oller - mam pytanie dotyczące wykonania planu finansowego PFRON-u. Dlaczego na turnusy rehabilitacyjne wykorzystano tylko 24% środków?. Drugie pytanie to czy nie można objąć pomocą także dzieci ze szkoły specjalnej?.
p. K. Siniło - tą pomocą są także dzieci ze szkoły specjalnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest w stałym kontakcie ze szkołą. To nauczyciele typują dzieci do turnusów rehabilitacyjnych. Taka sytuacja zaistniała, gdyż środki na turnusy przekazane zostały dopiero w czerwcu.
Przewodniczący - czy obniżenie ciepła będzie miało wpływ na nasz budżet.
p. M. Oller - od 1 stycznia tego roku cena za ciepło została już obniżona.
p. K. Siniło - w ubiegłym roku w analogicznym okresie wykonanie, w § 4260, wynosiło 1.132.349 zł. Na ten rok zaplanowaliśmy na energię cieplną 1.084.990 zł. Wykonanie planu opiewa na 81,23%. Zaoszczędziliśmy na energii 300 tys. zł.
Przewodniczący - w energii cieplnej zakładaliśmy 50% wykonanie roku ubiegłego.
p. M. Oller - mam pytanie jak się to ma do zadłużenia powiatu. Czy Zarząd nie widzi tutaj zagrożenia?. Wiemy, z tego, co mówił Pan Starosta, że zmniejszyły się wpływy z opłaty komunikacyjnej. To zmniejszenie z pewnością ma wpływ na planowane dochody powiatu. Jak widzi to Pani, Pani Skarbnik?
p. K. Siniło - przepisy mówią, że zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% budżetu jednostki.
p. M. Mróz - dowiedzieliśmy, że aby obsłużyć zadłużenie powiatu trzeba korzystać z własnych środków, a nimi są kredyty.
p. M. Oller - stwierdzam, że w niezbyt jasny sposób realizuje się w powiecie zadania inwestycyjne. W dodatku robi się to bez powiadamiania radnych. Nie ma tez żadnych długofalowych planów inwestycyjnych, które byłyby dostosowane do kondycji samorządu powiatowego.
p. M. Mróz - musimy się przyjrzeć dokładnie projektom wydatków na przyszły rok. Zarówno w aspekcie tego jak wygląda budżet powiatu obecnie i w przyszłości.
Przewodniczący - mam pytanie do członków Komisji, jakie zajmujemy stanowisko w sprawie realizacji budżetu za i półrocze. Proszę o wyrażenie opinii w tym temacie.

Komisja ustaliła następujące brzmienie stanowiska:

 Jednocześnie Komisja wskazuje na zagrożenia dotyczące zmniejszenia dochodów własnych pochodzących z opłaty komunikacyjnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 Komisja zwraca uwagę na niedoszacowanie planu wydatków w dziale dotyczącym oświaty. Jednakże wzrost liczby uczniów w szkołach powiatowych powinien spowodować wzrost subwencji oświatowej o kwotę 600 tys. zł.
 Zdaniem Komisji Zarząd Powiatu powinien na stałe monitorować przyjętą
w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2003 kwotę 800 tys. zł, która nie ma pokrycia w dochodach powiatu.
 Zdaniem Komisji przyjęty budżet na rok 2003 jest budżetem trudnym, ale możliwym do zrealizowania.

Przewodniczący - czy w kwestii materiałów sesyjnych ktoś z członków chciałby zabrać głoś?.

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie materiałów sesyjnych na sesję X Rady Powiatu Tucholskiego.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                              Zbigniew Grugel


Wytworzył: Kinga Majer (23 września 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 listopada 2003, 10:30:26)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:30:14)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1479

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij