Dług publiczny w 2012 r.

Dług publiczny
Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2012 r. łącznie wynosił  36.087.442,36 zł,
z czego:
- kredyty 17.304.958,56 zł,
- wyemitowane obligacje samorządowe 9.700.000,00 zł,
- wykup wierzytelności (przejęcie zobowiązań przez bank) 8.981.927,76 zł,
- leasing samochodu 100.556,04 zł.

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (31 grudnia 2012)
Opublikował: Katarzyna Klinger (15 marca 2013, 11:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495