Komunikat w sprawie odwołania sesji Rady Powiatu Tucholskiego

Mając na względzie podjęte w skali kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19, z uwagi na występujące realne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa informuję, że po konsultacjach z przewodniczącymi klubów radnych odwołuję obrady XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego, zaplanowane na piątek 20 marca 2020 r. 

Po uzgodnieniach i na wniosek Przewodniczących Komisji informuję również, iż odwołane zostają posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu zaplanowane w dniach 17-18.03.2020 r. 

Wszystkie podejmowane obecnie decyzje mają na celu ochronę zdrowia i życia i mam nadzieję, że spotkają się z Państwa zrozumieniem. 

O nowym terminie oraz proponowanym porządku sesji zostaną Państwo poinformowani.
 
Z poważaniem
Dorota Gromowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Dorota Gromowska - Przewodnicząca Rady (16 marca 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (16 marca 2020, 09:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269