INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU CZERWCU 2020 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 16.06.2020 r., godz. 14.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 w działach: 801, 854, 921 i 926.
 2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  
 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 16.06.2020 r., godz. 14.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia:
 1. Raport o stanie Powiatu – informacja dot. uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 2. Informacja dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinia w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 r.
 4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 17.06.2020 r., godz. 9.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia:
 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie raportu o stanie Powiatu.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.
 3. Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
 4. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2019 oraz analiza finansowa środków otrzymanych na funkcjonowanie Urzędu w 2020 roku.
 5. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2020, 13:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173