II sesja Rady Powiatu

BR.0041-2/2006                                                       Tuchola, dnia  27 listopada 2006 r.
 
                       
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
 
Zwołuję II sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 6 grudnia 2006 r. (środa) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu II kadencji
5.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat .
8. Programy realizowane w ramach strategii rozwoju Powiatu.
9. Informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych Powiatu Tucholskiego …

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wykonywania funkcji pracodawcy w stosunku do Starosty .
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego ………….
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza .
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz ustalenia przedmiotu jej działania ...

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz ustalenia przedmiotu jej działania ..........................................
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej oraz ustalenia przedmiotu jej działania ....................................................
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wyboru jej przewodniczącego i ustalenia przedmiotu działania
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania dwóch Radnych Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ............................................................
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2006 ………………………..
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na 2006 r. …………..
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych …………………..…

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie sesji.  
 
                                                                                     Przewodniczący Rady


                                                                                   /-/Stanisław Łangowski

 

                                        Materiał informacyjny na 38 sesję (1016kB) word

                                        Załącznik nr 1 – analiza wydatków szkół (72kB) excel

                                       Załącznik nr 2 – wydatki niewygasające (17kB) excel

                                        Załącznik nr 3 – zmiana budżetu (238kB) excel

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (29 listopada 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (30 listopada 2006, 14:08:20)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (1 grudnia 2006, 12:29:23)
Zmieniono: poprawiono błędny załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2236