Materiał sesyjny na VIII sesję Rady Powiatu - 21.czerwca 2007 r.

 

BR.0041-8/2007                                                          Tuchola, dnia 12 czerwca 2007 r.

  

  
                                                                                 Pan(i) Radny(a)
                                                                                 ..............................................
                                                                                 ..............................................

Zwołuję VIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 21 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 900 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
10. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
12. Informacja o funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez powiat za I półrocze 2007 r. i plany na rok 2007/2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/94/2000 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia skargi do sądu administracyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 r. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Tucholskiego do Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.  

                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/Stanisław Łangowski

Materiał sesyjny - część 1.pdf (1933kB) pdf

Materiał sesyjny - część 2.pdf (1964kB) pdf

Materiał sesyjny - część 3.pdf (1806kB) pdf

Materiał sesyjny - część 4.pdf (908kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (12 czerwca 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 czerwca 2007, 08:54:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2221