Materiał sesyjny na XV sesję Rady Powiatu - 20.03.2008 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego

BR.0041-15/2008                                                          Tuchola, dnia 11 marca 2008 r.

   
                                                                                   Pan(i) Radny(a)
                                                                                   ..........................................
                                                                                   ..........................................

Zwołuję XV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 20 marca 2008 r. (czwartek) o godz. 900 w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi, pl. Zamkowy 1.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z  XIII i XIV sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych i stanie regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych.
8. Informacja o działalności Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
9. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
10. Informacja o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.
11. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 r.
12. Informacja na temat jawności działania organów Powiatu Tucholskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Moje Boisko Orlik – 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie sesji.  

                                                                   Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                        Stanisław Łangowski

Materiał informacyjny na XV sesję Rady Powiatu (2507kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (11 marca 2008)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 marca 2008, 11:10:13)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (17 kwietnia 2008, 12:33:38)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2061